Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktywizacja zawodowa

Przygotuj projekt dla osób niepełnosprawnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki!

23-01-2013

 

 

     Zapraszamy Państwa na pierwsze w 2013 roku bezpłatne szkolenie w ramach oferty Regionalnego Ośrodka EFS w Tarnobrzegu. Będzie to szkolenie pod kątem przygotowania projektów na rzecz do konkursu w ramach Działania 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy PO KL.
     Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy PO KL. Składanie wniosków trwa do 4 marca 2013. Przygotuj się do napisania wniosku i skorzystaj ze szkolenia!

 

PRZYJDŹ NA SZKOLENIE!

  

  „Przygotowanie wniosku do dofinansowanie w ramach PO KL - generator wniosków aplikacyjnych w aspekcie oceny formalnej i merytorycznej” - szkolenie na poziomie podstawowym.
    Szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku do dofinansowanie w ramach PO KL - generator wniosków aplikacyjnych w aspekcie oceny formalnej i merytorycznej” koncentruje się na pomocy potencjalnym instytucjom na przygotowaniu kompletnego wniosku o dofinansowanie w aktualnej wersji generatora wniosków aplikacyjnych projektu.
    Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie: w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby, które zadeklarują podstawowy poziom wiedzy. Poziom wiedzy będzie weryfikowany na podstawie formularza zgłoszeniowego wypełnionego przez potencjalnego uczestnika. Następnym kryterium będzie kolejność zgłoszeń uczestników.

   

    Szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2013 w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Tarnobrzegu, przy ul. Sienkiewicza 206.
    Początek szkolenia godz.10.00.

     

   Szkolenie adresowane jest do instytucji i ich pracowników przygotowujących projekty współfinansowane z EFS z powiatów: stalowowolskiego, niżańskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, tarnobrzeskiego i m. Tarnobrzeg.
    Zgłoszenia poprzez formularz on line na stronie www.tarnobrzeg.roefs.pl
    Zapraszamy maksymalnie po 2 osoby z instytucji. Szczegóły na stronie www.tarnobrzeg.roefs.pl/szkolenia
   

     Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń: Iwona Płaza tel. 15 823 55 28.

    

    O zakwalifikowaniu się na szkoleniu, uczestnicy będą informowani drogą e-mailową lub/i telefoniczną. Grupy szkoleniowe zostaną tworzone zgodnie ze stopniem znajomości zagadnień w danym temacie.
    Zapewniamy materiały szkoleniowe i catering.
    Zapisy przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.tarnobrzeg.roefs.pl/szkolenia lub drogą e-mailowa: info_tarnobrzeg@roefs.pl
lub faksem pod numer 15 822 61 87 najpóźniej 2 dni przed terminem szkolenia lub do wyczerpania się miejsc.
    Osoby mające trudności z poruszaniem się prosimy o wcześniejsze poinformowanie Ośrodka.
    Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


TARR/JSR
RL/MS

Lista aktualności