Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktywizacja zawodowa

Straciłeś pracę? Masz pomysł na własny biznes? Weź udział w projekcie „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu”

04-11-2014

   Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt pod nazwą „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013.

 

 

Grupą docelową projektu stanowią osoby bezrobotne/ nieaktywne zawodowo, przewidziane do zwolnienia/ zwolnione z winy pracodawcy w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

 

Realizacja projektu obejmuje dwie ścieżki:

 

  • Ścieżka Arozpoczęcie dzielności gospodarczej (przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – do 40000zł, udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz finansowe i doradcze wsparcie pomostowe (1600zł/mies. przez 6 pierwszych miesięcy działalności). W ścieżce A przewidziano udział 20 Uczestników Projektu.

 

  • Ścieżka B – stażowa ( poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczno –doradcze, szkolenia zawodowe, stypendia szkoleniowe, płatne staże – 1600,00 brutto/mieś). W ścieżce B przewidziano udział 20 Uczestników Projektu.

 

 

Nabór do projektu „Zmiana szansą na rozwój Podkarpaciu” - Ścieżka A (dotacyjna) będzie prowadzony w dniach 13-19 listopada 2014r. w godzinach 9:00 - 15:00 w Biurze Projektu przy ul. Słowackiego 24/75, VII Pietro, 35-060 Rzeszów.

Natomiast rekrutacja do Ścieżki B – stażowej będzie prowadzona w sposób ciągły od listopada 2014r.

 

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu w Rzeszowie.


Bernadetta Pelczar
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

tel. +48 17 55 55 019
www.szansa.fundacjatarnowskiego.pl

Biuro Projektów w Rzeszowie
ul. Słowackiego 24/75 (VII piętro)
35-060 Rzeszów

 

RL/MS

Lista aktualności