Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktywizacja zawodowa

Bezpłatne zajęcia grupowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

07-01-2015

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu

 

 

zaprasza na bezpłatne zajęcia grupowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia dotyczą zagadnień związanych
z umiejętnym i sprawnym poruszaniem się po rynku pracy oraz aktywnym poszukiwaniem odpowiedniego zatrudnienia.

 

 

Tematyka oraz terminy zajęć

 

 

„Warsztaty poszukiwania pracy”

Zajęcia grupowe przygotowujące do aktywnego poszukiwania pracy. Celem zajęć jest poznanie metod i technik poszukiwania pracy, nabycie umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz przygotowania do rozmowy z pracodawcą.

 • 13 – 14 stycznia 2015r. 
 • 03 – 04 lutego 2015r.   
 • 10 – 11 marca 2015r.   

 

 

„Poszukiwanie pracy przez Internet”

Praktyczne zajęcia grupowe przygotowujące do poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu. Podczas zajęć uczestnicy nabędą umiejętności związane z samodzielnym wyszukiwaniem ofert pracy i wysyłaniem dokumentów aplikacyjnych za pomocą poczty elektronicznej.

 • 15 stycznia 2015r.   
 • 12 marca 2015r.       

 

 

„ ABC przedsiębiorczości”

Zajęcia grupowe dla osób, które zamierzają otworzyć własną firmę. W programie: omówienie wad i zalet pracy na własny rachunek, kompetencje przedsiębiorcy, samoocena cech przedsiębiorczych, rejestracja własnej działalności gospodarczej krok po kroku, źródła finansowania.

 • 20 stycznia 2015r. 
 • 12 lutego 2015r.

 

 

 

„Jak napisać cv i list motywacyjny”

Spotkanie informacyjne, podczas którego uczestnicy nabędą umiejętność redagowania dokumentów aplikacyjnych niezbędnych przy ubieganiu się o pracę, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy redagowaniu dokumentów aplikacyjnych.

 • 26 lutego 2015r.
 • 17 marca 2015r.

 

 

„Metody i techniki kontroli stresu”

Zajęcia grupowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W programie omówienie znaczenia stresu w codziennym życiu, określenie cech osobowości w kontekście reagowania
w sytuacjach trudnych, psychotesty określające typ temperamentu. Ocena objawów nasilenia stresu, poznanie strategii radzenia sobie ze stresem.

 • 22 stycznia 2015r.

 

 

 „Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy”

Grupowe zajęcia warsztatowe dla absolwentów poszukujących pracy. W programie ćwiczenia ukierunkowane na efektywne poruszanie się po rynku pracy, ocena osobistego potencjału zawodowego w kontekście wymagań pracodawców, zasady profesjonalnej prezentacji własnej osoby w dokumentach aplikacyjnych i rozmowie kwalifikacyjnej.

 • 28 stycznia  2015r. 

 

 

„Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej”

Grupowe zajęcia aktywizacyjne przygotowujące do efektywnej prezentacji własnej osoby. Zajęcia służą poznaniu podstawowych technik i zasad autoprezentacji, znaczenia tzw. mowy ciała
w komunikacji i skutecznego wykorzystania podczas rozmowy z pracodawcą

 • 10 lutego 2015r. 
 • 26 marca 2015r

 

 

„Zatrudnienie w Unii Europejskiej”

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem pracy za granicą. Informacje dotyczące funkcjonowania sieci EURES (oferty pracy w ramach Eures), bezpiecznych wyjazdów za granicę, działalności prywatnych agencji pośrednictwa pracy.

 • 16 lutego 2015r. 

 

 

Zapisy na zajęcia przyjmujemy osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, telefonicznie: (15) 822 15 94 wew. 318, 320 lub na adres mailowy:

Lista aktualności