Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktywizacja zawodowa

Zaproszenie do udziału w projekcie "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI"

19-12-2017

   Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Nowej Dębie zaprasza do udziału w projekcie "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" osoby które: 
- nie ukończyły 25 lat,
- nie pracują,
- aktualnie nie kształcą się i nie szkolą,
- nie są zarejestrowane w urzędzie pracy,
- posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (nie jest to warunek konieczny).

Oferujemy:
-szkolenia zawodowe,
-staże zawodowe,
-kurs prawa jazdy kat. B,
-kurs, językowy, komputerowy ECDL,
-doradztwo zawodowe,
-wsparcie psychologiczne,
-pośrednictwo pracy,
-warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty.

Ponadto uczestnicy projektu zagwarantowane mają:
-stypendium stażowe,
-dofinansowanie do kosztów dojazdu i wyżywienie,
-ubezpieczenie NNW, zdrowotne na czas trwania projektu,
-dofinansowanie do kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Więcej informacji: 
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Nowej Dębie
ul. Bieszczadzka 2E (obok Karczmy Jorgula)
tel. 15 846 29 32, 15 846 29 31

 

RL/MS

Lista aktualności