Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktywizacja zawodowa

,,Więcej szans w powiecie tarnobrzeskim”

27-05-2013

    Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje o możliwości ubiegania się o środki dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn „Więcej szans w powiecie tarnobrzeskim” maksymalna wysokość dofinansowania: 20 000 zł.

 

    W projekcie mogą wziąć udział w pierwszej kolejności  zarejestrowani jako bezrobotni mieszkańcy Miasta i powiatu tarnobrzeskiego, którzy:

• nie ukończyli 30 roku życia, lub
• ukończyli 50 rok życia, lub
• posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, lub
• są osobami bezrobotnymi wymienionymi w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
• spełniają warunki określone w Regulaminie przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu  środków na podjęcie działalności gospodarczej,
• nie korzystali z żadnego rodzaju wsparcia w ramach projektu „Więcej szans w powiecie tarnobrzeskim” w latach 2008-2012
• ukończą szkolenie z zakresu „ ABC przedsiębiorczości” organizowane przez tutejszy Urząd.

 

    W związku z powyższym pierwszym etapem realizacji projektu jest złożenie formularza rekrutacyjnego na szkolenie w pokoju 16 (poziom 2) w godzinach od 8:00  do 11:00 i od 11:30 do 15:00 (druki formularzy do pobrania w pokoju 16).

Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać u specjalisty ds. rozwoju zawodowego telefonicznie pod numerem 15/823-00-30 wew 135 lub osobiście w  pokoju 16

 

    Nabór kompletnych wniosków o przyznanie środków  na podjęcie działalności nastąpi po zakończeniu przez wyłonioną grupę osób bezrobotnych szkolenia z wynikiem pozytywnym.
Więcej informacji o ubieganiu się o środki  można uzyskać u specjalisty ds. programów telefonicznie pod numerem 15/823-00-30 wew 125 lub osobiście w  pokoju 6.

 

    Więcej informacji oraz pliki do pobrania na stronie:

http://puptarnobrzeg.pl/art/3816http://puptarnobrzeg.pl/art/3816/informacja_o_planowanym_naborze_wnioskow_o_przyznanie_bezrobotnemu_srodkow_na_podjecie_dzialalnosci_gospodarczej

 

PUP T-g

RL/MS

Lista aktualności