Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktywizacja zawodowa

Dostępne formy wsparcia dla STARTER-ów

06-06-2013

     II edycja rekrutacji do projektu „Trwały most"

 

 

    Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. informuje, iż Wektor Consulting s.c. w Mielcu prowadzi kolejną rekrutację do projektu pt. „Trwały most" realizowanego w ramach poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

  Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna (zamieszkała w woj. podkarpackim na podstawie meldunku stałego lub czasowego,)

- zwolniona z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

- osoba, która dotychczas była zatrudniona u pracodawcy, posiadającego jednostkę organizacyjną w województwie podkarpackim i która od momentu rozwiązania tej umowy nie podjęła zatrudnienia, w tym na etapie rekrutacji była osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP.W ramach projektu oferowane będą m.in.:

•             Wsparcie finansowe w wysokości max. 40 000 PLN na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej

•       Wsparcie pomostowe podstawowe na okres 6 m-cy w wysokości max. 1 600 PLN/miesiąc na bieżące wydatki związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,

•             Wsparcie pomostowe przedłużone na kolejne 6 m-cy w wysokości max. 1 600 PLN/miesiąc na bieżące wydatki związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

 

   Formularze rekrutacyjne są przyjmowane od 03.06.2013 - 26.06.2013 r.

 

   Więcej informacji w powyższym zakresie można uzyskać w prowadzonym przez Agencję MARR S.A. Punkcie Konsultacyjnym KSU, zlokalizowanym przy ul. Chopina 18 , 39-300 Mielec, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.

 

 

 

                

Punkt Konsultacyjny KSU   

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.

ul. Chopina 18, 39-300 Mielec

 

Lista aktualności