Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktywizacja zawodowa

Projekt stażowy "Cenne kwalifikacje"

18-02-2019

     W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Cenne kwalifikacje”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, informujemy o możliwości skorzystania ze wsparcia dla osób pozostających bez zatrudnienia.

 

     Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo:
- które ukończyły 30 rok życia
- posiadających niskie wykształcenie tj. co najwyżej średnie
- zamieszkujące teren województwa podkarpackiego

     W ramach projektu oferujemy:
- płatne 5 miesięczne staże zawodowe
- szkolenia kompetencyjne i kwalifikacyjne
- wsparcie  psychologa i doradcy zawodowego
- pośrednictwo pracy

     Zapewniamy:
- zwrot kosztów dojazdu
- stypendium szkoleniowe
- catering
- materiały szkoleniowe

     
     Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu. 

Biuro projektu:
ITEB Beata Mierzejewska
ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów
(C.H. EUROPA II ) IV piętro
cennekwalifikacje@gmail.com
www.iteb.com.pl
tel. 698 693 340

Lista aktualności