Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktywizacja zawodowa

Zaproszenie do konkursu tematycznego „Moja ścieżka rozwoju zawodowego”

15-07-2013

 

 

Temat: „Moja ścieżka rozwoju zawodowego”
Organizator:  PPP i OSZ w Nowej Dębie oraz MCK i PPP w Stalowej Woli

 

Cele konkursu:
Cel główny konkursu: Zdobycie wiedzy na temat czynników warunkujących rozwój zawodowy.
Cele szczegółowe:
- zdobycie wiedzy na temat predyspozycji zawodowych i ich znaczenia w wyborze przyszłego zawodu;
- ukazanie znaczenia informacji o rynku pracy dla trafnego podejmowania decyzji zawodowej;
- uświadomienie roli informacji o zawodach w procesie planowania własnej przyszłości zawodowej;
- rozwijanie umiejętności zdobywania informacji o dostępnych ścieżkach kształcenia w wybranym zawodzie.

 

Kryteria konkursowe:
• Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest uczestnictwo w projekcie „OHP jako realizator usług rynku pracy” realizowanym w PPP i OSZ w Nowej Dębie oraz PPP i MCK w Stalowej Woli.
• Forma pracy konkursowej: samodzielnie przygotowana prezentacja multimedialna
− ilość slajdów min.10, max.20
− praca dostarczona na podpisanej (imię, nazwisko, adres, tel.) płycie CD/DVD.

 

Czas trwania:
• I etap (lokalny) - termin ostatecznego składania prac upływa 06.09.2013r., rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dnia po upływie terminu dostarczania prac
• II etap (wojewódzki) - wyłonienie laureatów na szczeblu wojewódzkim – październik 2013r.

 

Sposób oceny – kryteria oceniania:
• Prace oceniane przez komisję konkursową
• Komisja wyłoni finalistę w I etapie, który przejdzie do II etapu (wojewódzkiego)
• Kryteria oceny: oryginalność, treść pracy, wkład pracy włożony w wykonanie danej prezentacji, jakość wykonania, wiedza jaką zawiera i przekazuje praca

 

Nagrody dla uczestników:
• I etap (lokalny)
− Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia, natomiast wyłoniony finalista otrzyma  tablet.)
• II etap ( wojewódzki)
− I miejsce -pomoce dydakyczne (programy multimedialne, książki, słowniki).

 

UWAGI
• Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna
• Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatorów i mogą być przez nich wykorzystywane bez ograniczeń
• Z finalistami skontaktujemy się osobiście albo drogą telefoniczną.

 

Adresy na który należy dostarczyć pracę konkursową:
Punkt Pośrednictwa Pracy i Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Nowej Dębie
ul. Bieszczadzka 2, 39-460 Nowa Dęba, 15 846 29 32
e-mail: ppp.nowadeba@ohp.pl   osz.nowadeba@ohp.pl

 

Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy w Stalowej Woli
ul. Podleśna 15,  37 - 450 Stalowa Wola, tel. 15 642 51 00
e-mail: mck.stalowawola@ohp.pl    ppp.stalowawola@ohp.pl

Lista aktualności

Komentarze

*
*
*