Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Inne przetargi

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż drewna

08-08-2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza w dniu 18 sierpnia 2022 r. o godz. 900 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie gminnym sołectwa Jadachy (działka nr ewid. 2235/7), zgodnie z tabelą:

Nr sztuki Nr stosu Gatunek Sortyment Masa w [m3] Wartość brutto [zł]
10 00939 sosna S2b 1,62 631,00

 

Zbiórka osób zainteresowanych zakupem drewna w dniu 18 sierpnia 2022 r. o godz. 900   w lesie gminnym „Stawidzak” w Jadachach. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych złotych. Drewno przeznaczone do sprzedaży można oglądać w dniu przetargu od godz. 800.

Wpłaty za zakupione drewno należy dokonać bezpośrednio po zakończeniu licytacji lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. Nabywca, który w wyznaczonym terminie nie uiścił wylicytowanej ceny traci prawo zakupu drewna. Odbiór drewna w dniu zakupu lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. Po wpłacie wylicytowanej należności, kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z jego lokalizacji na własny koszt i we własnym zakresie w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. Za drewno po zakończeniu licytacji odpowiada kupujący, który po wpłacie należnej kwoty staje się jego właścicielem i w pełni za nie odpowiada. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, bez uzasadnienia przyczyn.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 109 lub telefonicznie pod nr 15 846 26 71 wew. 109.

 

Nowa Dęba, 8 sierpnia 2022 r.

                                                                                     Z up. Burmistrza

                                                                                 mgr Leszek Mirowski 

                                                                                      Z-ca Burmistrza

Lista aktualności