Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Inne przetargi

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

04-06-2024

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego na terenie miasta Nowa Dęba, złożonego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego nad Zalewem przy ścieżce asfaltowej od ul. Spacerowej, który odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. o godz. 900 zgodnie z tabelą:

 

Nr sztuki

Gatunek drewna

Sortyment

Masa w m3

Cena wywoławcza

w złotych brutto

3668

sosna

S4

2,73

437,00

 

Zbiórka osób zainteresowanych zakupem drewna w dniu 11 czerwca 2024 r. o godz. 900   na terenie Ośrodka Rekreacyjnego nad Zalewem przy ścieżce asfaltowej od ul. Spacerowej w Nowej Dębie. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych złotych. Drewno przeznaczone do sprzedaży można oglądać w dniu przetargu od godz. 800. Wpłaty za zakupione drewno należy dokonać bezpośrednio po zakończeniu licytacji gotówką.  Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT po uprzednim przedstawieniu potwierdzenia wpłaty. Nabywca, który w wyznaczonym terminie nie uiścił wylicytowanej ceny traci prawo zakupu drewna. Odbiór drewna w dniu zakupu lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. Po wpłacie wylicytowanej należności, kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z jego lokalizacji na własny koszt i we własnym zakresie w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. Za drewno po zakończeniu licytacji odpowiada kupujący, który po wpłacie należnej kwoty staje się jego właścicielem i w pełni za nie odpowiada. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, bez uzasadnienia przyczyn.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 109 lub telefonicznie pod nr 15 846 26 71 wew. 109.

 

Nowa Dęba, 4 czerwca 2024 r.

Burmistrz

mgr inż. Wiesław Ordon

Lista aktualności