Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

18-02-2020

 

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu

 

1. Nr ewid. nieruchomości, powierzchnia, cena wywoławcza:

    1384/56 o pow. 0,1558  ha –  38 000,00  zł + 23% podatku VAT.

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

    TB1T/00060890/4.

3. Opis nieruchomości:

    Działka niezabudowana, położona w  obrębie Cygany.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania

Przedmiotowa nieruchomość są przeznaczona  pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

5. Informacja o sposobie sprzedaży:

    Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w   

nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce  nieruchomościami  upływa 08.04.2020 r.

 

 

 

Z up. Burmistrza

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Dęba, 18.02.2020 r.

Lista aktualności