Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

18-02-2020

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

1. Nr ewid. nieruchomości, powierzchnia, położenie , księga wieczysta

- część działki 444/17 o pow. 637 m² obręb Rozalin, księga wieczysta KW TB1T 00030512/2

2. Opis nieruchomości:

Teren  przeznaczony na ogródek przydomowy pod uprawę owoców i warzyw

3. Wysokość czynszu:

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 0,50 zł brutto za 1 m² gruntu. Zmiana wysokości  opłaty zostanie określona w umowie.

4. Informacja o sposobie dzierżawy:

Tryb bezprzetargowy – dzierżawa na okres 3 lat.

 

Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni na stronie internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

                                                             Burmistrz

                                                                    mgr inż. Wiesław Ordon

Lista aktualności