Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

18-02-2020

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

1. Do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym w 2020 r. przeznacza się niewydzielone części działek

-  nr ewid. 409/1 położonej przy ulicy Wczasowej w Nowej Dębie , na której  znajdują się garaże blaszane,

- nr ewid. 192 położonej przy ul. Leśnej w Nowej Dębie, na której znajdują się garaże blaszane,

- nr ewid. 170/1, 171/1, 168/1, 173/2, 180/2 położonych przy ulicy Broniewskiego w Nowej Dębie ,na których znajdują się garaże blaszane,

- nr  ewid. 161/4 , 35/3 położonych przy ulicy Kościuszki  w Nowej Dębie, na których znajdują się garaże blaszane,

Przedmiotowe działki są własnością Gminy Nowa Dęba.

2. Wysokość  opłat z tytułu dzierżawy wynosi w stosunku rocznym: 6 zł za 1 m² gruntu + obowiązujący podatek VAT. Zmiana wysokości opłaty zostanie określona w umowie.

3. Informacja o sposobie dzierżawy:

Tryb bezprzetargowy – okres dzierżawy do 3 lat lub na czas nieoznaczony.

 

Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

                                                                                     Burmistrz

                                                                             mgr inż. Wiesław Ordon

Lista aktualności