Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

19-02-2020

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu

 

1. Nieruchomość zabudowana składająca się z działek :

nr ewid. 410 o  powierzchni 0,2738 ha, nr ewid.  221/11 o powierzchni 0,0031 ha, -
cena wywoławcza: 200 000 zł + 23 % podatku VAT.

   

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

    - działka nr 410 - TB1T/00073701/7,
    - działka nr 221/11 - TB1T/00036155/3.

 

3. Opis nieruchomości:

Nieruchomość złożona z dwóch działek ewidencyjnych, zabudowana budynkiem byłej kotłowni, położona w obrębie Nowa Dęba – miasto Nowa Dęba.

      

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania

     Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

 

5. Informacja o sposobie sprzedaży:

    Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w   

nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce  nieruchomościami  upływa:  03.04.2020 r.

 

 

19.02.2020 r.

 

 

Z up. Burmistrza

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

 

Lista aktualności