Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Zebranie mieszkańców osiedla Broniewskiego

23-09-2022

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców osiedla Broniewskiego,

że 29 września 2022 r. tj. w czwartek o godz. 17.00

w budynku Nr 4 na osiedlu Broniewskiego

odbędzie się zebranie,

na które zapraszam wszystkich mieszkańców

 

Porządek zebrania :

1. Otwarcie zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór protokolanta.

4. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności w okresie między zebraniami.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania tj. z 21 sierpnia 2021 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych Funduszu Osiedlowego będącego w dyspozycji osiedla na 2023 rok.

7. Wolne wnioski i zapytania

8. Zamknięcie zebrania.

 

 

 

Z uwagi na ważność omawianych spraw bardzo proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA

GRZEGORZ BIENIEK

 

 

 

 

 

 

OR/AR

Lista aktualności