Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Uwaga! Ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji na terenie poligonu

28-03-2024

Komendant OSPWL informuje, że w okresie: 01.04.2024 r. do 30.04.2024 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba w m. Nowa Dęba i m. Lipa prowadzone będą ćwiczenia i strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji (dotyczy również dni wolnych i świątecznych).

 

W związku z powyższym, Komendant OSPWL apeluje do mieszkańców okolicznych miejscowości jak i przejeżdżających w pobliżu terenu poligonu o bezwzględne przestrzeganie zakazu wstępu na teren poligonu.

 

Komendant OSPWL nadmienia, że o zakazie wstępu informują tablice ostrzegawcze, maszty z kulami i oznakowane szlabany zamykające wjazd na drogi poligonowe. W ubiegłych latach nieprzestrzeganie tych zasad było przyczyną wielu tragedii. Bezmyślność oraz brak zdrowego rozsądku doprowadza do groźnych wypadków na poligonie, w których ofiarami są osoby cywilne – najczęściej dzieci i młodzież. Dzieje się tak niestety dość często przy milczącej akceptacji rodziców i dorosłych.

 

Komendant OSPWL ostrzega, że teren poligonu jest ciągle patrolowany przez Żandarmerię Wojskową, a osoby łamiące obowiązujący zakaz podlegają karom administracyjnym, w tym finansowym.

 

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Dęba

 

MR/PG

 

Lista aktualności