Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Plac Gryczmana i park miejski w Nowej Dębie już oficjalnie otwarte

15-10-2013

W piątkowe popołudnie 11 października 2013 r. burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon oficjalnie otworzył plac im. mjr. Gryczmana i park miejski po rewitalizacji.

 

Popołudnie pełne atrakcji poprzedziła konferencja podsumowująca realizację projektu "Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba", na którą zaproszeni zostali architekci, projektanci, wykonawcy, inspektorzy nadzoru, radni miejscy oraz pracownicy UMiG związani z realizacją projektu. 

Burmistrz Wiesław Ordon, w okolicznościowej prezentacji, przypomniał przebieg realizacji tego długofalowego zadania, którego początki sięgają jeszcze roku 2009. W trakcie prezentacji wspominał jakie zaniepokojenie wyrażali mieszkańcy na początku i jak ich zdanie pozytywnie ewaluowało w miarę postępu prac. Stwierdził również, że o potrzebie takich inwestycji najlepiej świadczy fakt liczby osób z nich korzystających i niejednokrotne kolejki przy urządzeniach zabawowych. Przytoczył zdanie jednej z mieszkanek, która stwierdziła, - "Po tej rewitalizacji miasto jakby stało się większe, tak jakby odetchnęło".

 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Oś nr 7 Spójność wewnątrzregionalna

Działanie nr 7.1 Rewitalizacja miast 

 

Całkowity koszt projektu to 8 473 228 zł.

Dofinansowanie stanowiło 73,33% kwoty wydatków kwalifikowanych tj. 5 672 056 zł.

 

21.12.2009 – rozpoczęcie realizacji Projektu

30.10.2013 – zakończenie realizacji Projektu

 

Na to duże zadanie złożyło się kilka projektów i podprojektów: 

1. Zagospodarowanie dworca autobusowego oraz terenów przyległych:

- budowa zatoki, zadaszenia i infrastruktury towarzyszącej
- budowa budynku dworca autobusowego
- budowa zespołu miejsc parkingowych przy ul. Jasnej
- budowa parkingu na 24 stanowiska

2. Przebudowa placu im. mjr. Gryczmana wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku SOK i terenu Parku Miejskiego w Nowej Dębie

3. Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Nowa Dęba

4. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na stadionie SOSiR

5. „Bezpieczna droga do domu” - system monitoringu miejskiego

6. "Łatwo trafić" - system tablic i znaków informacyjnych

 

Na zakończenie podziękował wszystkim firmom i osobom indywidualnym zaangazowanym w realizację tej inwestycji. Szczególnie podziękował swojemu zastępcy Zygmuntowi Żołądziowi, który z ramienia burmistrza nadzorował całość prac w ramach projektu oraz Marzenie Bogdan, która prowadziła całość zadania jako pracownik merytoryczny. 

Słowa uznania i podziękowania za realizację projektu wyraził także obecny na konferencji wicestarosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł. W swoim wystąpieniu podkreślił ważność tego zadania dla rozwoju infrastruktury miejskiej i dla mieszkańców tak miasta, jak i gminy.  Zadanie, które w trakcie realizacji wzbudzało ciekawość i zainteresowanie nie tylko mieszkańców Nowej Dęby, ale także przyjezdnych stało się teraz wizytówka miasta.

 

Po konferencji uczestnicy konferencji wybrali się na spacer po zrewitalizowanym centrum miasta. W trakcie spaceru architekci odpowiadali na wszystkie pytania radnych oraz przedstawili propozycje dalszego rozwoju parku miejskiego.

 

Od godziny 16:00 na placu mjr. Gryczmana, po symbolicznym otwarciu salwą armatnią, Bractwo Rycerskie Miasta Nowa Dęba rozpoczęło wspólną zabawę nie tylko dla najmłodszych mieszkańców. W swoim programie przedstawili m. in.: pokaz musztry, żonglerkę flagami, salwy armatnie, muszkietowe i pistoletowe oraz pokaz tańców dawnych ku uciesze najmłodszych mieszkańców.

 

Uroczystość zakończono na tarasie Samorządowego Ośrodka Kultury, gdzie wystąpił krakowski zespół z nowodębskimi korzeniami Empty Ashtray. W wykonaniu nowodębian Mariusza i Tomasza Bysiewiczów, Pawła Woźniaka oraz Bartosza Szadkowskiego z Gliwic, mieszkańcy mogli usłyszeć utwory z debiutanckiej płyty zespołu - Empty Ashtray (2013).

 

 

 

RL/MM

 

 

Lista aktualności

Komentarze

*
*
*