Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Zebranie mieszkańców sołectwa Jadachy

12-02-2024

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców sołectwa Jadachy,

 że 15 lutego 2024 r., tj. w czwartek o godz. 1900   
w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

odbędzie się zebranie,

na które zapraszam wszystkich mieszkańców

 

Porządek zebrania :

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór protokolanta.
  4. Sprawozdanie sołtysa z działalności w okresie między zebraniami.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania, tj. z 19 października 2023 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na rok 2024.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie zebrania.

 

 

Z uwagi na ważność omawianych spraw bardzo proszę o liczny udział w zebraniu.

 

SOŁTYS SOŁECTWA

                                                         JÓZEF GRDEŃ

 

OR/KM

 

Lista aktualności