Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

SIM przygotowuje koncepcję budowy szeregówek na Osiedlu „Niżańska”

28-03-2024

Gmina Nowa Dęba przystępując do społecznej inicjatywy mieszkaniowej SIM KZN Ziemi Podkarpackiej Sp. z o.o. wskazała komunalne grunty przy ul. Niżańskiej w Nowej Dębie, jako teren do zaangażowania się tej spółki w budownictwo czynszowe.

 

Planowane jest wykorzystanie 5 ha gminnych gruntów na budowę osiedla mieszkaniowego, składającego się z około 200 mieszkań w ramach domów szeregowych. SIM KZN Ziemi Podkarpackiej Sp. z o.o. już przygotowuje koncepcję zagospodarowania tego osiedla. W ramach tej koncepcji przewiduje się 4 części, na jakie zostanie osiedle podzielone, tak by można było je realizować sukcesywnie.

 

Omówieniu założeń do pierwszych koncepcji służyło spotkanie burmistrza Wiesława Ordon z prezesem SIM Januszem Ramskim. Kolejne spotkania będą realizowane w firmie przygotowującej założenia architektoniczno-urbanistyczne, tak by doszczegółowić rozwiązania, choćby takie jak usytuowanie infrastruktury kubaturowej (ew. sklep, przedszkole, przepompownia ścieków) czy sposób ogrzewania mieszkań.

 

Gmina obecnie przygotowuje studium uwarunkowań i plan zagospodarowania na ten teren, tak by w przyszłym roku rozpocząć procedury budowlane. Zainteresowanie tym rozwiązaniem mieszkaniowym wykazała Agencja Mienia Wojskowego, dla potrzeb rozwijającego 18. Pułku Artylerii.

 

Korzyści dla gminy przystępującej do SIM to wsparcie finansowe ze specjalnie powołanego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla wszystkich samorządów. Na utworzenie nowego SIM gmina Nowa Dęba pozyskała 3 mln zł rządowych pieniędzy, które już zostały przekazane do spółki.

 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to nowy program rządowy, którego celem jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem. Skierowana jest do osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub takim zakupem na dziś nie są zainteresowani.

Korzyścią z bycia najemcą SIM to możliwość zamieszkania w czynszowym mieszkaniu bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu. Umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% (to określą władze gminy) kosztów budowy lokalu mieszkalnego, ale da to możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie kilkunastu lat). Dodać należy, że partycypacja jest zwracana w przypadku rezygnacji z zakupu lokalu.

 

UMiG

 

Lista aktualności