Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Rekrutacja do projektu „Kreatywni i efektywni od dziś”

07-06-2024

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca od 30 lat, wspiera rozwój gospodarczy regionu poprzez inicjowanie, współudział, samodzielną realizację projektów biznesowych nastawionych na długoterminowe efekty ekonomiczne i społeczne. Od 2005 roku z powodzeniem korzysta ze środków europejskich, realizując ponad 30 projektów o łącznej wartości ponad 51 mln zł.

 

Aktualnie Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt „Kreatywni i efektywni od dziś”, który skierowany jest do osób pracujących z obszaru województwa podkarpackiego.

 

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 10.06.2024 r. i potrwa do 21.06.2024 r.

 

Osoba chcąca wziąć udział w Projekcie musi spełnić jedno z poniższych kryteriów dostępu:

- osoba uboga pracująca;

- osoba zatrudniona na umowie krótkoterminowej;

- osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej;

- osoba odchodząca z rolnictwa.

 

Projekt "Kreatywni i efektywni od dziś" oferuje Uczestnikom wsparcie w postaci:

- Indywidualnego Planu Działania;

- Poradnictwa Zawodowego Grupowego;

- Szkoleń/Kursów zawodowych;

- Staży zawodowych średnio 6 m-cy;

- Stypendium stażowego oraz stypendium szkoleniowego;

- Zwrotu kosztów dojazdu.

 

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy dla 80 osób (40 mężczyzn i 40 kobiet) w wieku od 15 do 89 lat, zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, cywilnoprawnych, ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa.

 

Udział w Projekcie stwarza szansę na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, czy podniesienie kompetencji. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z tej okazji.

 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.kreatywniefektywni.pl w Biurze Projektu: ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg w godz. 7.30-15.30 oraz pod nr telefonów: 15 822-00-22, 533-399-363, 533-399-355

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

 

 

 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

MR/PG

 

Lista aktualności