Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Gmina Nowa Dęba zwiększy dostępność budynków dla osób z niepełnosprawnościami

11-06-2024

Wniosek na dofinansowanie projektu „Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba” w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027 znalazł się na liście rankingowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Projekt ten ma na celu dostosowanie kluczowych budynków publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, co przyczyni się do zwiększenia dostępności społeczno-gospodarczej gminy.

 

W zakres planowanej inwestycji wejdzie między innymi dobudowa szybu windowego z wiatrołapem oraz montaż dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, co umożliwi pełne udostępnienie tego obiektu dla osób niepełnosprawnych. Kolejnym zakładanym działaniem jest modernizacja istniejących sanitariatów na I, II i III piętrze tego budynku. W ramach projektu przewidziana jest także budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie oraz przebudowa i remont sanitariatów na I piętrze Przychodni Zdrowia w Nowej Dębie przy ul. Jana Pawła II 4, również w celu dostosowania tego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego osób marginalizowanych oraz grup w niekorzystnej sytuacji poprzez zapewnienie dostępu do usług społecznych w dostępnych budynkach użyteczności publicznej. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy dostępności tych budynków dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, eliminując bariery architektoniczne i zapewniając pełną dostępność. Łączna wartość projektu wynosi 1 225 621 zł, z czego 1 041 778 zł zostanie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków własnych gminy Nowa Dęba.

 

MR/PG 


Lista aktualności