Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Wojewódzki Dzień Służby Więziennej - Zakład Karny w Chmielowie po rozbudowie

08-07-2024

We czwartek, 4 lipca, miała miejsce prezentacja  „Pilotażowego kompleksu penitencjarnego w Chmielowie”, która towarzyszyła Wojewódzkim Obchodom Święta Służby Więziennej. W uroczystości uczestniczył burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon.


Nowoczesny obiekt powstał w ramach projektu „Pilotażowe kompleksy penitencjarne”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość”. W ramach rozbudowy powstał pawilon mieszkalny, który może pomieścić 200 skazanych. W pawilonie zastosowano innowacyjne okna bez krat, które, mimo braku tradycyjnych zabezpieczeń, spełniają wszystkie wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. Dodatkowym elementem kompleksu jest hala produkcyjna, która umożliwia skazanym podjęcie pracy. Dzięki temu kobiety odbywające karę mogą zdobywać nowe umiejętności zawodowe, co jest kluczowym elementem ich resocjalizacji i przygotowania do życia po zakończeniu odbywania kary. W rozbudowanym kompleksie, wzorowanym na skandynawskiej myśli penitencjarnej, kobiety będą poddawane specjalistycznym programom resocjalizacyjnym i terapeutycznym. Dodatkowo, w ramach procesu readaptacji społecznej, wybudowano tzw. dom przejściowy dla 38 skazanych kobiet. Znajduje się on poza murami zakładu i charakteryzuje się systemem maksymalnie zmniejszonego dozoru. Pobyt w domu przejściowym opiera się na zatrudnieniu, nauce i specjalistycznych oddziaływaniach resocjalizacyjnych.

 

Czwartkowe uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, a następnie przeniosły się na teren nowoczesnego zakładu w Chmielowie. Podczas odbywającego się tam apelu wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul skierowała swoje słowa do funkcjonariuszy Służby Więziennej, wyrażając uznanie dla ich pracy. W trakcie uroczystości funkcjonariuszom Służby Więziennej wręczono odznaki "Za zasługi dla więziennictwa", akty nadania na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów, chorążych i podoficerów, a także odznaki SEMPER PARATUS. Uroczystość na placu zakończyła defilada Kompanii Honorowej, pocztu sztandarowego Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie, a także pocztów sztandarowych jednostek penitencjarnych okręgu rzeszowskiego Służby Więziennej. Uczestnicy uroczystości mieli również okazję zwiedzić nowo wybudowane obiekty penitencjarne zaczynając od domu przejściowego, a następnie pawilon mieszkalny, zapoznając się z zastosowanymi tam nowoczesnymi rozwiązaniami. Na zakończenie uroczystości burmistrz wręczył Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie płk. Stanisławowi Kotuli oraz  dyrektorowi Zakładu Karnego w Dębicy płk. Krzysztofowi Maźnickiemu herb Nowej Dęby w formie szklanego witrażu, który wykonany został przez lokalną artystkę. 


Już w kadencji 2002-2006 rozpoczęły się prace koncepcyjne zmierzające do budowy nowego więzienia. Z inicjatywy burmistrza Józefa Czekalskiego zakupione zostało od chmielowskich rolników 2,5 ha gruntów, z których 1,3 ha zostały niedługo potem przekazane pod rozbudowę więzienia. W 2007 r. więzienie wizytowała wicemistrer sprawiedliwości Beata Kempa wraz z posłem Zbigniewem Chmielowcem, informując o planach realizacji inwestycji. Jednakże w 2008 r., po zmianie rządu, zapadła decyzja, że zamiast więzienia w Chmielowie powstanie takowe w Opolu Lubelskim. Do tematu powrócono w 2018 r. Wtedy to na konferencji poświęconej likwidacji więzienia w Nisku burmistrz Wiesław Ordon zadeklarował przekazanie pozostałych gruntów pod budowę więzienia w Chmielowie oraz przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren.

http://www.nowadeba.pl/mieszkaniec/aktualnosci/art,5833,w-chmielowie-powstanie-zaklad-karny-dla-kobiet.htmllink otwiera się w nowym oknie

Radni VII kadencji na jej zakończenie przystąpili do uchwalania planu zagospodarowania terenu, zaś radni VIII kadencji plan uchwalili i podjęli uchwałę o przekazaniu niezbędnych gruntów.

Realizując uchwałę rady 30 listopada 2020 r. burmistrz W. Ordon podpisał akt darowizny gruntów na rzecz Skarbu Państwa w zarządzie resortu sprawiedliwości.

http://www.nowadeba.pl/mieszkaniec/spoleczenstwo/aktualnosci/art,8478,rusza-inwestycja-za-48-milionow.htmllink otwiera się w nowym oknie

 

MR/PG

 

 

Lista aktualności