Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Halina Ordon z nagrodą im. Franciszka Kotuli

09-07-2024
fot. Michał Bosek, Oddział... fot. Michał Bosek, Oddział... fot. Michał Bosek, Oddział... fot. Michał Bosek, Oddział...

Halina Ordon otrzymała nagrodę im. Franciszka Kotuli na 26. Gali Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego, która odbyła się w czwartek 4 lipca w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. W uroczystości uczestniczyli zastępca burmistrza Marek Kopeć, radna Rady Miejskiej Barbara Jaskot oraz delegacja Zespołu Ludowego „Cyganianki”. 
 

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się już po raz 26. Samorząd województwa, obok marszałka Władysława Ortyla, reprezentowały także Małgorzata Jarosińska-Jedynak i Anna Huk - członkowie zarządu województwa. Obecni byli także przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz wraz z radnymi Ewą Draus i Adamem Śnieżkiem oraz wicewojewoda podkarpacki Wiesław Buż.

 

Nagroda Województwa Podkarpackiego im. Franciszka Kotuli to nagroda dla badaczy i regionalistów za działalność naukowo-badawczą i wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań nad kulturą ludową, dla animatorów kultury ludowej za działalność animatorską na rzecz upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego - lokalnego, dla twórców kultury: osób indywidualnych i zespołów artystycznych za twórczość artystyczną, wkład w rozwój kultury ludowej w województwie podkarpackim, działalność na rzecz ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz kultury ludowej regionu na arenie krajowej i międzynarodowej.
 

Halina Ordon jest artystką ludową, badaczką i propagatorką kultury regionu lasowiackiego. Mieszka w Cyganach. Jest rodowitą cyganianką. Miłość do sztuki, tradycji ludowych i Małej Ojczyzny zaszczepili w niej najbliżsi, a szczególnie ojciec, znakomity akordeonista. Misją artystki jest pozyskiwanie od najstarszych mieszkańców regionu zapisków, eksponatów, a także przekazów ustnych dotyczących kultury lasowiackiej. Kulturą tą zafascynowana jest od kilkudziesięciu lat.

 

Od 27 lat jest członkinią Zespołu Ludowego „Cyganianki” w swojej miejscowości, a od 18 lat kierownikiem tego zespołu. Wyszukuje stare pieśni lasowiackie wykonywane gwarą, a także pieśni obrzędowe, które zespół wykonuje w niezmienionej formie. Pisze scenariusze do obrzędów, które pokazują dawne życie i zwyczaje Lasowiaków. Jest reżyserem oraz osobą występującą w tych widowiskach i obrzędach. Każdy występ zespołu na scenie jest przygotowywany przez artystkę, która odpowiada za dobór repertuaru, ruch sceniczny, rekwizyty, gwarę, itp. Pozyskuje wiedzę o organizowanych konkursach i przeglądach dotyczących kultury ludowej na terenie całego kraju. Zespół pod jej kierownictwem jest wizytówką naszego regionu i dumą, ponieważ występuje na scenach całego kraju jak i za jego granicami. Zespół w swoim dorobku posiada kilkadziesiąt nagród i wyróżnień.

 

Jest założycielką w 2013 roku dwóch zespołów ludowych: dziecięcego „Rutka” oraz młodzieżowego „Koniczynka”. Dzieci i młodzież uczą się gwary i starych pieśni, występują w obrzędach, biorą udział w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich, zdobywając prestiżowe nagrody. Artystka występuje również z dziećmi na scenie podczas konkursów. Często tłumaczy teksty na gwarę lasowiacką, jak i również jest konferansjerem podczas wielu wydarzeń kulturalnych, szczególnie tych związanych z kulturą ludową.

 

Od 13 lat jest pomysłodawczynią i organizatorką „Dni Kultury Lasowiackiej” w swojej miejscowości, podczas których prezentowany jest dorobek twórczy zespołów ludowych jak i rzemieślników z całego regionu oraz kuchni lasowiackiej.

 

Jest pomysłodawczynią i współorganizatorką, powrotu po 35 latach w 2016 roku w gminie Nowa Dęba, wydarzenia kulturalnego o szerokim zasięgu „Dożynki Gminne i Święto Chleba”. Wraz z członkiniami Zespołu Ludowego „Cyganianki” opracowała i wykonała tzw. „wiechę dożynkową” z charakterystycznym sierpem, która to rozpoczyna korowód dożynkowy i jest przekazywana gospodarzom dożynek z roku na rok. Pierwsze dożynki według jej scenariusza odbyły się właśnie w Cyganach.

 

MR/PG

 

Lista aktualności