Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Zmniejszamy dług!

22-11-2013

     O pół miliona złotych chcemy zmniejszyć zadłużenie gminy w końcówce tego roku. Środki, jakie na ten cel udało się zgromadzić, posłużą na zmniejszenie zadłużenia, jakie należałoby spłacić w roku 2015.

     Takie działanie pozwoli zmniejszyć w przyszłości wydatki na obsługę zadłużenia, a także zwiększyć w roku 2015 środki na realizację inwestycji. Jest to o tyle ważne, że w tym właśnie roku winny pojawić się pierwsze dotacje unijne z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

     Dla realizacji tego przedsięwzięcia niezbędna będzie uchwała zmieniająca budżet w tym roku. Radni zostaną poproszeni o to, aby podjąć kolejną uchwałę, niezbędną do spłaty w tym roku zadłużenia, mówiącą o zaciągnięciu kolejnego zobowiązania. Tylko tak można zrealizować wcześniejszą spłatę części kredytu z roku 2015 – ot, taka filozofia finansów publicznych. Oczywiście tego kredytu brać nie będziemy. Nie mniej jednak zdajemy sobie sprawę, że taka realizacja tej operacji finansowej, za przyczyną konstrukcji przepisów, niejednemu w głowie namieszać może.

 

UMiG

Lista aktualności