Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Czy będzie sala gimnastyczna i przedszkole w Chmielowie?

05-02-2014

Jest taka szansa w najbliższej kadencji samorządu, gdyż jeszcze w tym roku powstanie dokumentacja projektowa sali gimnastycznej i sal przedszkolnych przy Zespole szkół w Chmielowie.

 

     - Jeśli uda się w kolejnych latach uzyskać wsparcie finansowe dla takiej inwestycji, to ją podejmiemy – mówi Wiesław Ordon burmistrz Nowej Dęby. – Firmy w strefie ekonomicznej inwestują, co daje szansę na rozwój Chmielowa. Rośnie zainteresowanie terenami pod budownictwo indywidualne, więc musimy patrzeć perspektywicznie – dodaje burmistrz.

     Ale to nie jedyne przedsięwzięcia planowane w tym największym gminnym sołectwie.

Na trzygodzinnym spotkaniu z radą sołecką, burmistrz Wiesław Ordon przedstawił zamierzenia inwestycyjne i bieżące na ten rok. W spotkaniu udział wziął sołtys Jan Kotulski, radny Stanisław Skimina oraz członkowie Rady Sołeckiej. Do najważniejszych spraw, oprócz już wyżej wymienionych, zaliczył zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Centrum Kultury, na które gmina otrzymała unijną dotację oraz planowaną budowę parkingu wzdłuż zakładu szyb samochodowych firmy Pilkington, którego brak utrudnia dziś organizację ruchu w chmielowskiej podstrefie.

 

     W trakcie spotkania przedstawiciele społeczności Chmielowa podnieśli wiele nurtujących ich problemów, które należałoby rozwiązać.

Jednym z ważniejszych, jaki się przewijał, było utrzymanie koryta Mokrzyszówki w należytym stanie, tak, aby ten podstawowy odbiornik wód w tej miejscowości mógł sprawnie odprowadzać wody opadowe, które czasami przysparzają mieszkańcom problemów (tak jak w czerwcu ub. roku). Problem odwodnień dotyczył także kilku miejsc w Chmielowie, które burmistrz chciałby w przyszłych latach uporządkować. Poruszono także kwestię awarii przyłączy wodociągowych w drodze Kolnica, które znajdując się w agresywnym środowisku (kek) ulegają degradacji. Tym samym wymusza to rozkopywanie drogi i jej łatanie.

 

     Mieszkańcy sygnalizowali również uciążliwość jaką jest brak agencji pocztowej w Chmielowie oraz brak informacji, gdzie mieszkańcy mogą odbierać pisma z sądów i prokuratur (znany szeroko temat w całym kraju).

     Jednym z ważnych tematów jaki na tym spotkaniu poruszono była gospodarka leśna na tzw. „Pożarni” i w „Choince”. Ponieważ w lasach tych mają być prowadzone wyręby i trzebież, burmistrz przypomniał o tym, że wieś, która jest właścicielem lasów, ma także obowiązek odtwarzania drzewostanów i na ten cel winna wykorzystać środki z funduszu sołeckiego. Padły w trakcie dyskusji także wnioski o pojedyncze lampy, barierkę przy jednej z uliczek. Omówiono także remont dróg gminnych.

Tematów na spotkaniu było wiele, lista oczekiwań też, ale przedstawiciele lokalnej społeczności zauważyli także to, co w ostatnich latach w Chmielowie zostało zrealizowane.

 

     To pierwsze tego typu spotkanie w tym roku, otwierające cały cykl spotkań burmistrza Wiesława Ordona z radami sołeckimi i zarządami osiedli. Główne tematy tych spotkań to realizacja planowanych przez gminę w sołectwach i osiedlach, inwestycji i remontów oraz analiza bieżących problemów ich funkcjonowania.

 

O kolejnych spotkaniach będziemy informować.

 

UMiG

Lista aktualności