Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Spotkanie komisji z mieszkańcami w sprawie wody

05-06-2014

5 czerwca w urzędzie odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej, na którą licznie stawili się mieszkańcy, zainteresowani problemem rozliczenia się niebilansującej się wody w budynkach wielorodzinnych.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele PGKiM poinformowali o technicznych przyczynach niebilansowania się wody, wynikających głownie z różnej klasy wodomierzy głównych i w gospodarstwach domowych, błędów pomiarów, które te wodomierze wykazują (zgodnie z normą), usytuowania tych wodomierzy. Mieszkańcy 12 wspólnot (na 46 obsługujących przez PGKiM) zwrócili uwagę, że obciążenie, jakie musieliby ponieść z tytułu rozliczenia wody za 2013 r., jest dla nich zbyt duże i zwrócili się do Komisji o znalezienie rozwiązania tego problemu. Jednocześnie przypomnieli, że w poprzednich latach ten problem przez wspólnoty był rozwiązywany inaczej.

Członkowie Komisji zwrócili się do burmistrza o przedstawienie sposobu rozwiązania problemu mieszkańców, którzy licznie przybyli na spotkanie z radnymi. Burmistrz Wiesław Ordon odniósł się pokrótce do wielu uwag zgłaszanych przez mieszkańców. W kwestii rozliczenia tej niebilansującej się wody zaproponował, że zwróci się do przedstawicieli tych wspólnot, które podjęły decyzję o proporcjonalnym rozliczeniu zużycia wody, aby rozważyć zmianę podjętej uchwały i przyjęcie rozwiązania w tym roku, tak jak, w większości wspólnot. Czyli – poprzez fundusz remontowy, eksploatacyjny, czy za zwroty za centralne ogrzewanie. Będzie również namawiał wspólnoty na podjęcie się inwestycji w wymianę wszystkich wodomierzy, co winno zdecydowanie obniżyć techniczny i finansowy problem niebilansowania się wody. Takim argumentem jest przypadek jednej ze wspólnot, która przed wymianą wodomierzy miała 25% wody niebilansującej się, zaś po wymianie ok. 9% (całkiem pewnie nie da się tej różnicy zniwelować).

Rozwiązanie, które przedstawił burmistrz W. Ordon z zadowoleniem przyjęli obecni na Komisji mieszkańcy oraz jej członkowie. Obecnie będzie ona czekać na wynik tych działań. Jednocześnie zobowiązałem prezesa PGKiM do przygotowania dla Komisji informacji o działaniach Spółki we wspólnotach, które mają rozwiązywać podobne problemy na przyszłość.

 

Krzysztof Sałek

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Rady Miejskiej

Lista aktualności