Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Co z bakterią E.coli w nowodębskich wodociągach?

11-02-2015

Co z bakterią E.coli w nowodębskich wodociągach?

Wczoraj na naszej stronie internetowej poinformowaliśmy mieszkańców o stwierdzeniu przez tarnobrzeski Sanepid wystąpienia w wodzie ponadnormatywnej liczby bakterii grupy coli.
Poprosiliśmy PGKiM o więcej szczegółów dotyczących tego ważkiego dla mieszkańców tematu.

- Na zlecenie naszego Przedsiębiorstwa realizowana jest inwestycja polegająca na gruntownej modernizacji istniejącej Stacji Uzdatniania Wody. W nocy z 5 na 6 lutego wykonywana była bardzo trudna operacja polegająca na przeniesieniu zestawu hydroforowego, pompującego wodę do sieci, ze „starego” miejsca do nowego zlokalizowanego na nowym ciągu  – mówi z-ca prezesa ds. technicznych Tadeusz Plaskota.

Z operacją tą wiązała się przerwa w dostawie wody dla całej Gminy. Zarówno przed przeniesieniem (5 lutego) jak i po przeniesieniu (6 lutego) zestawu w nowe miejsce, zostały pobrane na Stacji próbki wody wtłaczanej do sieci wodociągowej. W obu próbkach badanych w laboratorium Higieny Komunalnej WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, nie stwierdzono obecności bakterii E. coli. W dniu 6 lutego pobrano również próbki w trzech innych miejscach: w Nowej Dębie (2 próbki) i Alfredówce (1 próbkę). W próbkach tych stwierdzono obecność bakterii E. coli.

W związku z powyższym, po otrzymaniu w dniu 9 lutego takiej informacji od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu, Przedsiębiorstwo przystąpiło natychmiast do działań naprawczych polegających na dozowaniu środka dezynfekującego (podchlorynu sodu) celem dezynfekcji sieci wodociągowej. Podchloryn dozowany jest w ilościach dozwolonych przepisami. Ponieważ, na co dzień środek ten nie jest dozowany, w wodzie może być wyczuwalny lekki zapach chloru.

Ponadto systematycznie pobierane są próbki do badań w kilku miejscach na sieci wodociągowej oraz na Stacji Uzdatniania Wody. Dla większej pewności, co do wyników badań, prowadzone są one w dwóch Laboratoriach. Specyfiką tych badań jest jednak to, że pierwsze wstępne wyniki znane są dopiero po dwóch dobach, a w pełni wiarygodne po czterech. Tak więc, wstępne wyniki próbek pobranych 9 lutego otrzymamy 11 lutego.
Ze względu na obecność bakterii E. coli, używając wody do celów spożywczych należy ją przegotować.

O tej sprawie będziemy mieszkańców informować w miarę otrzymywanych wyników badań – mówi prezes Antoni Kapusta.

 

UMiG

Lista aktualności