Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Zakaz wstępu na teren poligonu!

05-05-2016

W okresie od 1 do 31 maja na poligonie wojskowym w Nowej Dębie prowadzone będą ćwiczenia i strzelania z użyciem ostrej amunicji. Dotyczy to również dni wolnych i świątecznych.

     W związku z tym przypomina się o bezwzględnym zakazie wstępu na teren poligonu. O zakazie informują tablice ostrzegawcze, maszty z kulami i oznakowane szlabany zamykające wjazd na drogi poligonowe.

     Nieprzestrzeganie zakazów w ubiegłych latach było przyczyną wielu tragedii, najczęściej z udziałem dzieci i młodzieży. Ostrzegamy, że teren poligonu jest stale patrolowany przez Żandarmerię Wojskową, a osoby łamiące zakaz podlegają karom administracyjnym, w tym finansowym.

 

KOMENDANT

ppłk Bogdan WÓJCIK

OSPWL w Nowej Dębie

 

RL/MM

Lista aktualności