Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Stan bezpieczeństwa w gminie Nowa Dęba w 2015 roku

04-04-2016

Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2015 roku przedstawił na marcowej sesji Rady Miejskiej Komendant Komisariatu Policji w Nowej Dębie Marek Pietrykowski oraz Komendant Straży Miejskiej Mieczysław Nalepa. Jerzy Konefał - Miejsko-Gminny Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych podał także coroczną informację o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba za rok 2015.

 

    Według informacji przedstawionej przez Komendanta Komisariatu Policji w Nowej Dębie na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2015 odnotowano mniejsze zagrożenie przestępczością w porównaniu z rokiem 2014. Wszczętych zostało 268 postępowań przygotowawczych, w toku których stwierdzono 210 czynów zabronionych (tj. o 62 [przestępstwa mniej niż w roku poprzednim), z czego wykrytych zostało 169 czynów, co dało wskaźnik wykrywalności ogólnej na wysokim poziomie 80,5%. Jest to o 2,3 pkt procentowe więcej niż w roku 2014.

 

     Informacja Komendanta Straży Miejskiej obejmowała m.in. liczbę zdarzeń, interwencji, liczbę ujawnionych sprawców wykroczeń, ilość mandatów karnych czy ilość udzielonych asyst pracownikom UMiG, MGOPS i Zakładu Energetycznego. Działania Straży Miejskiej to także współpraca ze szkołami i przedszkolami, polegająca na prowadzeniu edukacji wśród dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa oraz spotkania o tematyce profilaktycznej. Podczas pełnienia służby Strażnicy Miejscy prowadzili systematyczne kontrole punktów handlowych sprzedających alkohol.

     Do zadań stałych Straży Miejskiej należy również zajmowanie się zgłaszanymi interwencjami dotyczącymi spraw związanych z ochroną środowiska, m. in. takimi jak kontrola podłączenia gospodarstw domowych do instalacji kanalizacyjnej (dokonano 117 kontroli gospodarstw domowych w tym zakresie), lokalizacja dzikich wysypisk śmieci i ustalenie sprawców powstawania takich wysypisk (ujawniono 11 takich miejsc).

     Strażnicy Miejscy zajmowali się również odławianiem bezdomnych zwierząt i przetransportowaniem ich do lekarza weterynarii, a następnie odwiezieniem do miejsca tymczasowego przebywania do czasu adopcji lub do innych placówek, których statutowym celem działania jest opieka nad zwierzętami (odłowiono i przekazano 10 psów, natomiast 21 psów w ramach adopcji z ulicy przekazano osobom chętnym do zaopiekowania się nimi).

 

    Raport o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba w 2015 roku obejmował m.in.: stan wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych, ilość zdarzeń i ich przyczyny, stan osobowy strażaków ratowników dopuszczonych do działań, liczbę strażaków biorących udział w akcjach itp.

 

Pełna treść informacji będzie dostępna na stronie internetowej UMiG w formie nagrania audio z XVIII sesji RM.

RL/MM

Lista aktualności