Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

XXXI sesja Rady Miejskiej

19-04-2013

           XXXI sesja Rady Miejskiej została wyjątkowo zwołana wcześniej niż zwykle, podyktowane to było koniecznością udzielenia pomocy dla Powiatu Tarnobrzeskiego.

W ramach umowy współpracy gmina upoważniła Starostwo Powiatowe do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy windy przy budynku przychodni na ulicy Jana Pawła w Nowej Dębie. Wniosek zostanie złożony do PFRON-u przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), ponieważ tylko ta jednostka jest uprawniona do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy.

Zastępca burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba Zygmunt Żołądź przedstawił sprawozdanie z pracy urzędu między sesjami. Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2012 rok a także uchwaliła Miejsko - Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Dęba na lata 2013 - 2015.

           Zmieniono także Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba oraz przyjęto uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. W poszczególnych osiedlach i sołectwach wyznaczono inkasentów do pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej na 2012 rok w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

W sesji licznie wzięła udział młodzież która zadawała Radzie dodatkowe pytania.

 

RL/MM

Lista aktualności