Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Instalacja fotowoltaiczna dla twojego domu - dodatkowy nabór

17-11-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje, o dodatkowym uzupełniającym naborze wniosków dotyczących dofinansowania do projektu parasolowego na rozwój OZE w Gminie Nowa Dęba, w zakresie:

 

- 4 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min.3kW  (produktywność ok. 2700 kWh/rok)

 

- 1 szt. instalacji fotowoltaicznej o mocy min.2,1kW (produktywność ok. 1900 kWh/rok)      

 

Zgłoszenia gospodarstw domowych do projektu zgodnie z Regulaminem naboru trwają od dnia 22 października  do 6 grudnia 2017r., a dokumenty należy składać  w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w  Biurze Obsługi Klienta (parter, obok głównego wejścia) w godzinach pracy Urzędu.

 

Szczegółowe informacje zawiera zamieszczony poniżej Regulamin naboru.

 

Dodatkowe  informacje dotyczące naboru wniosków od mieszkańców można uzyskać osobiście w Urzędzie w Referacie Rozwoju Lokalnego i Środków Pomocowych w pokoju 302 pod nr telefonu 15 846 26 71 wew. 302,
w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Projekt realizowany byłby w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, działanie 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia,  Regionalnego, którego otwarcie planowane jest na IV kwartał 2016 r.

Lista aktualności