Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Nie wzrosną stawki opłat za wodę i ścieki

29-05-2013

Na ostatniej sesji Rada Miejska przedłużyła o 6 miesięcy czas obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie.

Zgodnie z podjętą uchwałą obowiązujące stawki opłat  za wodę i ścieki pozostaną na dotychczasowym poziomie i obowiązywać będą do 31 grudnia 2013 r.

Utrzymanie stawek na niezmienionym poziomie jest m.in. efektem działań jakie zostały dokonane w roku ubiegłym, tj. połączenia spółek komunalnych gminy - Zakładu Produkcji Wody  i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a także wykonanych prac modernizacyjnych sieci wodociągowej na terenie miasta.

UMiG

 

Lista aktualności