Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

O bezpieczeństwie w Nowej Dębie

18-06-2018

14 czerwca podczas otwartej debaty społecznej policjanci rozmawiali o bezpieczeństwie z mieszkańcami Nowej Dęby.

 

     Na spotkaniu omówiono działania podjęte przez policję w celu realizacji wniosków i rekomendacji z ubiegłorocznej debaty.

Debatę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu podinsp. Stanisław Sekuła. Na spotkanie przybyli m.in. zastępca burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba Leszek Mirowski, komendant Straży Leśnej Mieczysław Gil, komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie starszy chorąży sztabowy Sebastian Tuźnik, a Straż Miejską w Nowej Dębie reprezentował Damian Bartłomowicz. Obecni byli także radni, sołtysi, mieszkańcy gminy oraz policjanci z KMP w Tarnobrzegu i KP Nowa Dęba.

     Następnie głos zabrał Komendant Komisariatu Policji w Nowej Dębie kom. Mariusz Stasiak, który przedstawił prezentację multimedialną i przypomniał  funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mówił także o tym, jak wprowadzić informację o danym zagrożeniu lokalnym. Opowiedział jak wygląda weryfikacja wpisów oraz jakich zagrożeń występuje najwięcej. Podkreślił rolę mapy zagrożeń polegającej na możliwości bezpośredniego przekazania policjantom, za pośrednictwem aplikacji internetowej, aktualnych sygnałów o zagrożeniach występujących w najbliższej okolicy.

Komendant przedstawił działania podjęte przez Policję w celu likwidacji wskazanych problemów w ubiegłorocznej debacie przez lokalną społeczność. Szczegółowo omówił przekazane wówczas wnioski i rekomendacje.

     Po każdym z wystąpień funkcjonariuszy, następowała dyskusja z uczestnikami debaty, podczas której mieszkańcy zgłaszali wnioski i zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa.

 

     Debatę społeczną podsumował Komendant Sekuła dziękując uczestnikom za udział w spotkaniu i zachęcał do częstszego korzystania z nowych narzędzi informatycznych - Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda. Spotkanie zakończyła ankieta ewaluacyjna.

 

Źródło: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl

 

Oprac. RL/MM

Lista aktualności