Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

1 września 1939 r. - pamiętamy!

03-09-2018

1 września mieszkańcy i władze miasta i gminy Nowa Dęba tradycyjnie upamiętnili 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

 

     Już o godzinie 6 rano burmistrz Wiesław Ordon z grupą kilkudziesięciu mieszkańców Rozalina (udających się na wycieczkę) złożył kwiaty pod Krzyżem II

Wojny Światowej na cmentarzu komunalnym. Po zapaleniu znicza przez młodzież odmówiona została modlitwa w intencji ofiar tej wojny.

     Zastępca burmistrza Leszek Mirowski złożył natomiast kwiaty pod tablicą poświęconą majorowi Janowi Gryczmanowi, bohaterskiemu obrońcy Westerplatte,
który mieszkał w budynku Al. Zwycięstwa 3. Wraz nim byli uczestnicy Rajdu Rowerowego BURZA z dyrektorem SOSiR Adamem Szurgocińskim, którzy zapalili symboliczny znicz.

 

     2 września mieszkańcy Chmielowa wspominają okrutne bombardowanie tej miejscowości, w wyniku którego zginęło kilkudziesięciu mieszkańców, a wiele
osób zostało poranionych; pół wsi uległo zniszczeniu. W intencji ofiar bombardowania odprawiona została msza św. w miejscowym kościele, po której
delegacje mieszkańców, którym przewodził sołtys Jan Kotulski oraz radni Marzena Chmielowiec i Stanisław Skimina, uczniów miejscowej szkoły, wraz z wiceburmistrzem Leszkiem Mirowskim złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie.

 

UMiG

Złożenie kwiatów pod tablicą... Fot. Jerzy Żmihorski
Lista aktualności