Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

21-06-2013

                  Otwarto oferty na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z  terenu Gminy Nowa Dęba.

W dniu 19 czerwca 2013r. o godzinie 11: 05 Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza dokonała otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z  terenu Gminy Nowa Dęba.

W niniejszym postępowaniu została złożona jedna oferta przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba,
które zaoferowało wykonanie zamówienia za cenę: 712 800,00 zł brutto.

Termin obowiązywania umowy będzie wynosił od 1 lipca 2013r. do końca bieżącego roku.

Aktualnie trwa weryfikacja dokumentów przetargowych pod kątem wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

MF/RL

Lista aktualności