Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Remonty w mieście

22-05-2019

Kilka dni temu na terenie miasta rozpoczęto roboty remontowe związane z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenów przyblokowych.

 

     W ramach pierwszego z zadań przystąpiono do utwardzenia terenu (parkingu) przy budynku Jana Pawła II 13 od strony podwórka. Zakres prac obejmował wytyczenie miejsca pod zabudowę, korytowanie terenu, ułożenie nowych krawężników drogowych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych typu „meba”. Prace wykończeniowe i porządkowe są już na ukończeniu. Panująca w ostatnich dniach deszczowa aura pokrzyżowała nieco plany, ale w konsekwencji nie wpłynie to na prawidłowe i terminowe ich wykonanie.


     Równocześnie z pracami końcowymi przy budynku Jana Pawła II 13 przystąpiono do kolejnego zadania, tj. utwardzenie terenu (poszerzeniu drogi wewnętrznej) przy budynku Jana Pawła II 16 od strony zachodniej. Zakres prac, chociaż w dużo mniejszym zakresie jest bardzo podobny jak w pierwszym przypadku.

 

     Trzecim zaplanowanym zadaniem będzie poprawa – utwardzenie nawierzchni podjazdu, a zarazem ciągu dla pieszych przy tzw. „bramie” przy budynku Al. Zwycięstwa 1A od strony podwórka. W tym przypadku zaplanowano wyrównanie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych typu „trylinka”, częściową niwelację pobliskich chodników, poprawę krawężników drogowych oraz położenie nowej nawierzchni z kostki brukowej. Ostatnim zaplanowanym w tym etapie zadaniem będzie poszerzenie chodnika stanowiącego dojście do klatek schodowych przy budynku Jana Pawła II 12 (przy pergoli śmietnikowej) oraz wykonanie odwodnienia liniowego od rury spadowej budynku przez pobliski chodnik do kanalizacyjnej kratki wlotowej w ulicy między blokami. Wykonane prace remontowe poprawią funkcjonalność i estetykę terenów międzyblokowych, jak również przyczynią się do poprawy warunków bezpieczeństwa dla pieszych oraz pojazdów, których coraz większa ilość porusza się po ulicach przyblokowych.

 

     W dalszej perspektywie, w miarę posiadanych środków, będą prowadzone kolejne prace związane z zagospodarowaniem terenów i infrastruktury w naszym mieście.

 

GKS/MP

Lista aktualności