Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

PRZETARG NA DROGĘ NAD BYSTRZYKIEM OTWARTY!

05-07-2019

Trwa procedura przetargowa na budowę drogi nad Bystrzykiem w Nowej Dębie, od bloku Kościuszki 1A do Kościuszki 11.

 

     Wpłynęły trzy oferty, które mieszczą się w kwocie przewidzianej przez burmistrza w wytycznych do przetargu. Obecnie specjaliści od zamówień publicznych dokonają analizy złożonych wniosków, by dokonać prawidłowego wyboru oferenta (dlatego też informacja jednego z lokalnych portali o wyborze oferenta jest co najmniej przedwczesna).

 

     Należy przypomnieć, że drogi na Osiedlu Północ stanowiły własność Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W wyniku porozumienia zawartego przez władze gminy i Zarząd TSM doszło do notarialnego przejęcia dróg w czerwcu 2018 r. Po przejęciu dróg została zlecona dokumentacja na drogi wewnątrzosiedlowe, która była przygotowana w roku ubiegłym. Natomiast na początku tego roku burmistrz podjął decyzję o przygotowaniu dokumentacji projektowej na drogę nad Bystrzykiem po zawarciu umowy użyczenia na maleńką działkę, której właścicielem są ZM DEZAMET, a także uregulowaniu sprawy wejścia na teren parkingu bloku Kościuszki 1A . – Udało mi się przekonać radnych, że droga nad Bystrzykiem winna mieć charakter miejski. Powinna być zmodernizowana nie tylko jezdnia, ale także i parkingi oraz dobudowane odwodnienie liniowe. Było to odmienne od oczekiwań radnych byłej i obecnej kadencji, że zwykła nakładka bitumiczna wystarczy. Cieszę się, że zaakceptowano moją propozycję, chociaż miałem obawy, że ta inwestycja pochłonie znaczną część środków na drogi na ten rok – informuje burmistrz Wiesław Ordon. Zakończenie wymaganych procedur dotyczących nieruchomości i procedur projektowych pozwoliło ogłosić przetarg.

 

     Wszystkie trzy oferty mieszczą się w kwocie do 450 tys. zł. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia na długości 363 m i szerokości 5 m. Zmodernizowane i powiększone zostaną zatoki postojowe od strony bloków, dzięki czemu będzie tam teraz 79 miejsc postojowych, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych.

 

     Odwodnienie oparte zostanie o istniejące i dodatkowe wpusty uliczne, które przykanalikami odprowadzą wodę do Bystrzyka istniejącą kanalizacją deszczową.

     Planowany termin realizacji zadania to połowa października.

UMiG/RL

Lista aktualności