Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Zmanipulowany tekst o chmielowskiej "prohibicji"

03-10-2019

Na stronie jednego z lokalnych portali informacyjnych ukazał się tekst o tym, że mieszkańcy Chmielowa nie chcą w swojej miejscowości prohibicji.

 

     Tekst jest manipulacją pełną kłamstw od pierwszych linijek, do ostatnich. W Chmielowie nie było żadnej prohibicji (w cudzysłowie czy bez), a jedynie ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu od 22:00 do 5:30. Taka decyzja poprzedniej rady była przyjęta nie tylko przez obóz burmistrza Ordona, bo tylko jeden radny był przeciw, czego nie zauważa anonimowy autor artykułu. Przyjęcie takiego rozwiązania było poprzedzone pozytywną opinią zebrania mieszkańców Chmielowa wyrażoną 6 maja ubiegłego roku, podczas którego wszyscy obecni byli za ograniczeniem tej sprzedaży.

     W ostatnim czasie ze strony radnych koalicji rządzącej w radzie padła propozycja, aby z ograniczenia sprzedaży wyłączyć osiedla Dęba i Poręby Dębskie oraz Chmielów. Powodem były zlokalizowane tam stacje benzynowe całodobowe. Radni z Chmielowa zaproponowali, aby z takiej uchwały wykreślić Chmielów, bo ten temat nie był poruszany ponownie na zebraniu wiejskim (kolejna manipulacja w tekście o słowach radnych Marii Garboś i Stanisława Skiminy). Temat został omówiony na ostatniej Radzie Sołeckiej i ustalono, że mieszkańcy ponownie zajmą się tą sprawą na zebraniu w dniu 29 września.

 

     Sprawa trafiła pod obrady zebrania mieszkańców, ale nie z jakieś spontanicznej inicjatywy, ale z wniosku Rady Sołeckiej. A wyjaśnienia co do braku Chmielowa w obecnej uchwale ograniczającej godziny sprzedaży przedstawił przewodniczący rady, ponieważ to jego obóz rządzący był jej inicjatorem i on winien wytłumaczyć się, dlaczego z ograniczeń nie wyjęto Chmielowa.
     Nikt nie miał zamiarów manipulować mieszkańcami Chmielowa, jak pisze ów anonim, jako że stanowisko Rady Sołeckiej było jasne i do decyzji mieszkańców należało wyrażenie swojej opinii. Tym razem mieszkańcy byli za tym, aby na terenie całego Chmielowa tego ograniczenia nie wprowadzać.

 

     Obecnie pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia wprowadzenia tej zmiany pod obrady rady, gdyż ani burmistrz, ani radni chmielowscy nie byli inicjatorami uchwały zmieniającej wcześniejsze ograniczenia.
     Pozostaje jeszcze inna wątpliwość przy tej sytuacji: czy to przewodniczący rady nieprecyzyjnie przekazał informację o przebiegu spotkania lub ktoś z mieszkańców autorowi, czy też autor-anonim celowo przeinaczył fakty w swoim tekście?


Wiesław Ordon
Burmistrz

Lista aktualności