Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Spotkanie sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli z burmistrzem

11-07-2013

     10 lipca 2013 r. burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon spotkał się z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli. Podczas spotkania omówiono sprawy remontów dróg, odbioru odpadów komunalnych na terenie sołectw i osiedli, inkasa za odpady komunalne, realizacji funduszu sołeckiego oraz realizacji inwestycji w 2013 roku.

 

     W spotkaniu wziął udział Antoni Kapusta, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Nowej Dębie oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Informację na temat remontów dróg przedstawił Andrzej Kołomycew, kierownik referatu inwestycji informując, które drogi zyskają nową nawierzchnię asfaltową. Wykonawcą prac będzie firma wyłoniona w przetargu - Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  –  wartość prac 726 tys. zł. Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.
     Prezes PGKiM poinformował o zasadach segregacji odpadów komunalnych oraz przedstawił harmonogram ich odbioru. Zapewnił również, że wszystkie odpady komunalne zostaną odebrane od mieszkańców, a do 15 lipca mieszkańcy otrzymają worki do selektywnej zbiórki odpadów. Alicja Furgał, skarbnik gminy przypomniała zasady poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso.
     W najbliższych dniach mieszkańcy sołectw i osiedli otrzymają informację w sprawie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z terminami ich uiszczania oraz o indywidualnym rachunku bankowym. Witold Bal, pracownik referatu inwestycji przedstawił stan realizacji zadań w ramach środków funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach i osiedlach. Na koniec Andrzej Kołomycew przedstawił realizację gminnych inwestycji. Spotkanie było też okazją do rozmów o bieżących sprawach i problemach w sołectwach i osiedlach.

 

OR/MP

Lista aktualności