Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna

11-01-2021

      W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 (koronawirus) oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałania zarażeniu jak również zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej Starosta Tarnobrzeski tymczasowo zawiesza udzielanie osobiście porad prawnych w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego od dnia 13.03.2020r. do odwołania.

W związku z powyższym możliwe jest korzystanie z usług nieodpłatnego poradnictwa telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu w wyznaczonych zgodnie z harmonogramem godzinach dyżurów.

 

Harmonogram dyżurów :

poniedziałek - 11:30 - 15:30

środa - 11:30 - 15:30

czwartek - 11:30 - 15:30

 

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z załączonym poniżej wzorem (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

 

Wnioski należy składać za pośrednictwem e-mail na adres:
 

W przypadku braku dostępu do internetu, porada prawna może być udzielona telefonicznie. W takim przypadku numer telefonu dyżurującego adwokata udostępni pracownik Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba tel. 15 846 26 71 w.102

 

SG/EG

Pliki do pobrania

Lista aktualności