Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Kolejna rządowa dotacja dla gminy: 400 tys. zł dla szkoły w Tarnowskiej Woli.

01-04-2021

400 tys. zł otrzyma Gmina Nowa Dęba z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To kolejne pieniądze, jakie z RFIL-u otrzyma nasza gmina. W roku ubiegłym do gminy trafiła kwota 1,8 mln zł, która pozwoliła podjąć się realizacji zadań inwestycyjnych, wstrzymanych w I półroczu z powodu pandemii. Kolejne 4 mln zł, jakie gmina otrzymała pod koniec roku, zostały przeznaczone na modernizację kanalizacji sanitarnej w nowodębskiej podstrefie TSSE Euro-Park Wisłosan. Obecnie trwa proces przygotowania się do procesu inwestycyjnego, który ma być zakończony w 2022 r. Obejmie on ok. 40% całości kanalizacji.

 

Otrzymana w tym roku dotacja zostanie przeznaczona na przebudowę szkoły w Tarnowskiej Woli. Jest to odpowiedź na dekapitalizację „tysiąclatki” (szkoły budowane w latach 60-tych ub. wieku, na 1000-lecie państwa polskiego). Realizacja tego przedsięwzięcia przewiduje zmianę dachu płaskiego na dach wielospadowy pokryty blachodachówką, o powierzchni 700 m2. Stary stropodach zostanie pokryty granulatem z wełny skalnej o grubości 25 cm. Ponadto zabudowana zostanie loggia, celem poszerzenia klasy dla najmłodszych uczniów, dzięki czemu, oprócz części lekcyjnej będzie miejsce na miejsce rekreacyjne.

 

To zadanie inwestycyjne pozwoli spokojniej oczekiwać na realizację termomodernizacji budynku, który pilnie tego wymaga. Obecnie wniosek o dotację znajduje się w ocenie instytucji dotującej, jednak ze względu na szczupłość środków, nie wiemy czy te środki uda się pozyskać. Nie mniej, w niedługim czasie zostaną uruchomione nowe programu unijne, gdzie przewidziane są duże środki na takie zadania. Jest więc szansa na całkowitą modernizację szkoły.

-Dziękuję panu posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi za wsparcie oczekiwań mieszkańców Tarnowskiej Woli, dla których ta placówka jest bardzo ważna – komentuje burmistrz Wiesław Ordon. Z zadania cieszy się ponad 80-ciu uczniów szkoły i ich rodziców, którzy liczą na dobre warunki w ich szkole.

UMiG

Lista aktualności