Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Zebranie mieszkańców sołectwa Jadachy

13-09-2021

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców sołectwa JADACHY,

że 18 września 2021 r. tj. w sobotę o godz. 18.00

w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadachach

odbędzie się zebranie,

na które zapraszam wszystkich mieszkańców

 

Porządek zebrania :

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie sołtysa z działalności w okresie między zebraniami.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania, tj. z 21 maja 2021 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) podziału środków finansowych Funduszu Sołeckiego będącego w dyspozycji sołectwa Jadachy na 2022 rok;

2) uchwalenia wniosku o przyznanie środków dodatkowych na rok 2022;

3) podziału środków ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie zebrania.

 

 

W trosce o bezpieczeństwo prosimy o stosowanie powszechnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego

(m.in. obowiązek noszenia maseczek, dezynfekcji rąk oraz zachowywanie dystansu społecznego)

 

 

 

SOŁTYS SOŁECTWA JADACHY

JÓZEF GRDEŃ

 

 

OR/AR

Lista aktualności