Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Jednoznacznie: chcemy wariantu nr 8!

21-09-2021

Takiej jednomyślności dawno nie widzieliśmy, a chodzi o wariant nr 8 przebiegu obwodnicy Nowej Dęby, który wskazali uczestnicy spotkania z firmą Drosystem i przedstawicielami GDDKiA z Rzeszowa. Zorganizowane ono zostało w domu kultury, na sali widowiskowej, w której zasiadło ponad 100 osób.

 

Spotkanie rozpoczęło się od informacji dotyczącej decyzji o realizacji obwodnicy Nowej Dęby, które przedstawiła Joanna Sowa z GDDKiA w Rzeszowie. Przedstawicielka zarządcy DK9 przedstawiła zakres prac, jakie powierzyła firmie Drosystem z Wrocławia w wyniku postępowania przetargowego. Celem ostatecznym tych prac, które potrwają 33 miesiące, ma być wybór wariantu przebiegu obwodnicy z elementami koncepcji programowej oraz opracowanie dokumentów do uzyskania decyzji środowiskowej.

 

Z kolei pracownicy i projektanci firmy Drosystem przedstawili 9 wariantów przebiegu obwodnicy: 8 z nich miało przebiegać po zachodniej stronie dzisiejszej drogi krajowej, zaś jeden po wschodniej. Osiem wariantów rozpoczyna swój bieg od tzw. „Krzywego Mostu” pomiędzy Tarnowską Wolą a Nową Dęba, omijając tę pierwszą miejscowość. Tylko jeden wariant, rozpoczynający się w Jadachach przewiduje, że obwodnica obejmie także Tarnowską Wolę.

 

Po przedstawieniu wariantów, głos oddano uczestnikom spotkania. Dyskusję rozpoczął Jerzy Sudoł, starosta tarnobrzeski, który przypomniał, że w starostwie powstała koncepcja przebiegu przyszłej S9, która pokrywa się z wariantem nr 8, przygotowanym przez Drosystem. To rozwiązanie służyć ma upłynnieniu ruchu, zabezpieczeniu interesów mieszkańców gmin Nowa Dęba, Baranów Sandomierski a także Majdan Królewski. A także firm działających w tym gminach. Zadeklarował, że samorząd lokalny zbuduje drogę ze strefy do nowej obwodnicy.

 

Głos starosty został wsparty przez Sławomira Rutkowskiego, sołtysa Tarnowskiej Woli, który zaznaczył, że ta miejscowość musi być wzięta pod uwagę przy projektowaniu obwodnicy. Mieszkańcy tej wsi nie różnią się od mieszkańców Nowej Dęby czy Majdanu, a problem mają taki sam: przecięcie wsi na pół przez drogę krajową. Poparli go także radny Stanisław Rawski i dyrektor szkoły Magdalena Gerba. Dodać należy, że mieszkańcy tej wsi stanowili dużą część obecnych na spotkaniu.

Ważny głos za wariantem nr 8 przedstawił Marek Mazur, burmistrz Baranowa Sandomierskiego. Wariant ten przewiduje skomunikowanie tej gminy z obwodnicą pomiędzy Rozalinem a Kaczakami. To ważne dla mieszkańców, ale także dla firm, szczególnie z terminalu przeładunkowego w Knapach. Stwierdził również, że wydłużenie wariantu 8 niekoniecznie musi być droższe, ponieważ w innych wariantach należy wybudować po kilka obiektów technicznych – wiaduktów nad torami linii 71 i LHS. Padły także głosy radnych popierające rozwiązanie nr 8: Tomasza Wolana i Tomasza Dziemianki. Także mieszkańcy, którzy zabrali głos, optowali za rozwiązaniem najbardziej racjonalnym dla naszej gminy – wariantem nr 8.

 

Uwagi mieszkańców i gości podsumował burmistrz Wiesław Ordon. Zauważył, że przed wprowadzeniem obwodnicy Nowej Dęby do programu 100 obwodnic, władze wzięły pod uwagę zakres, który był przewidywany, ale kilkadziesiąt lat temu. Dziś ten zakres jest nie do akceptacji. Wariant nr 8 sprawia, że przebieg obwodnicy omija strefę pośrednią ochrony ujęcia wody, z którym i tak już mamy wiele problemów. Ponieważ ten przebieg przewiduje obejście strefy przemysłowej od zachodu, nie odcina on strefy od miasta, nie utrudnia działań lokalnym firmom. Zabezpieczone zostają interesy wojska, gdy wariant ten nie odcina rampy kolejowej od poligonu, czego oczekują wojskowi. Inne warianty ograniczają plany rozwojowe firm strefowych, albo przecinając tereny inwestycyjne, ale je ograniczając. Z daleka pozostawia ogrody działkowe w Dębie, gdy inne przebiegają niedaleko od działek. Przebieg wariantu 8 powoduje, że ruch jest płynny, z dala od zabudowań. Inne warianty tworzą coś w rodzaju rogala, co spowodować, że ruch z centrum miasta nie zostanie wyrzucony.

Większość wypowiedzi kwitowana była oklaskami zgromadzonych, którzy mają świadomość, że uczestniczą w wydarzeniu ważnym nie tylko dla nich, ale ich dzieci i wnuków.

 

Podsumowując spotkanie przedstawicielka GDDKiA wyraziła zaskoczenie tak jednoznaczną postawą mieszkańców gminy Nowa Dęba i sąsiadów. Zwróciła uwagę, że przyjęcie wariantu nr 8 wymaga decyzji Ministerstwa Infrastruktury o zmianie planu inwestycyjnego. Trzeba przyznać, że także projektanci byli zaskoczeni takim obrotem sprawy, co dla nich jest korzystne, bo to taki wariant winien w związku tym znaleźć się w kolejnym etapie prac z innymi dwoma wariantami.

 

Obecnie przyszedł czas na złożenie do 5 października ankiet do projektantów w sprawie wariantów. Zachęcamy mieszkańców do właczenia się w tę dyskusję. Urząd gminy zabezpieczy materiały ankietowe i dostarczy wypełnione do projektanów.

UMiG

Przebiegi wariantów na stronie: https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/akcja-informacyjna---obwodnica-nowej-deby

 

Lista aktualności