Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Przygotowanie nowodębskich szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2013/2014

29-08-2013

           Kończą się wakacje, szkoły gminne dokonują ostatnich przygotowań na przyjęcie uczniów. W nadchodzącym roku szkolnym 2013/2014, w klasach pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, na terenie gminy rozpocznie naukę 301 uczniów. Należy zaznaczyć, że w tej liczbie znajdują się również sześciolatki, których zapisano ogółem siedemnaścioro. Niestety niż demograficzny daje o sobie znać i w porównaniu z rokiem szkolnym 2012/2013 liczba pierwszaków jest mniejsza o 29 uczniów.

           Najbardziej dotkliwie odczuje to Szkoła Podstawowa w Alfredówce, w której nie utworzono klasy pierwszej. Miało tam trafić zaledwie dwoje dzieci. Ponadto ubyła klasa szósta. W nowym roku szkolnym, w tej szkole będą funkcjonowały tylko klasy II, III, V, i oddział „0”.

           Ogółem w gminie Nowa Dęba do szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 będzie uczęszczało 870 uczniów.

Od września na terenie sołectw będzie funkcjonować także sześć zespołów wychowania przedszkolnego (ZWP). Ten rodzaj placówek działa w gminie Nowa Dęba od 2008 roku.
W ZWP, zgodnie z przepisami, tygodniowa liczba godzin zajęć zależy od liczby dzieci w oddziale. Zajęcia te odbywają się w wybrane dni tygodnia oraz głównie popołudniami. ZWP funkcjonują przy szkołach w Alfredówce, Chmielowie, Cyganach, Jadachach, Rozalinie i Tarnowskiej Woli.

           Naukę rozpoczną również gimnazjaliści. W roku szkolnym 2013/2014 będzie ich na terenie Gminy 493. Należy zaznaczyć, że jest to kolejny rok, w którym z powodu zbyt małej liczby uczniów, nie będzie tworzony oddział klasy pierwszej w gimnazjum w Cyganach. W nadchodzącym roku szkolnym kończyć będą naukę uczniowie trzeciej klasy i Rada Miejska będzie musiała podjąć decyzję o dalszych losach tego gimnazjum.

Zmiany w liczbie uczniów bardzo często wywołują skutki dla zatrudnionych nauczycieli. Niestety w wyniku zmniejszonej liczby uczniów 1 nauczyciel dostał wypowiedzenie a 19 nauczycielom zaproponowano pracę w obniżonym wymiarze godzin.

         Nowa Dęba dba również o dzieci niepełnosprawne. Na terenie Gminy, od 1 września będą funkcjonowały 4 oddziały integracyjne (w Nowej Dębie w Zespole Placówek Oświatowych -1; w SP Nr 2 – 2 oraz w  SP Chmielów - 1). 20 dzieci z największymi dysfunkcjami dowożonych jest do specjalistycznych placówek w Grębowie i Tarnobrzegu. W szkołach gminnych prowadzone są również zajęcia rewalidacyjne. Z tych dodatkowych godzin rewalidacji korzystają uczniów posiadający stosowne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W szczególnych przypadkach uczniom niepełnosprawnym pomagają nauczyciele wspomagający. W naszej gminie występuje tylko dwa takie przypadki.

         Przerwa wakacyjna nie dla wszystkich oznaczała dwumiesięczny odpoczynek. Wiele placówek wykorzystywało czas bez uczniów na większe lub mniejsze remonty. Część z nich to wynik zaleceń Sanepidu lub inspektorów straży pożarnej, które zaleciły dostosowanie obiektów do zmian w obowiązujących przepisach.

        W nowodębskich przedszkolach wykonano szereg prac mających na celu przygotowanie obiektów i ich pomieszczeń do nowego roku szkolnego 2013/2014. Tam gdzie było to konieczne uzupełniono tynki, zaszpachlowano i pomalowano ściany. Zamontowano także dymoszczelne drzwi przeciwpożarowe z samozamykaczami poprawiając tym samym zabezpieczenia przeciwpożarowe.

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie najważniejszym zadaniem była wymiana pokrycia dachowego na części głównej budynku, remont części korytarza na piętrze z wymianą instalacji elektrycznej i lamp oraz remont sekretariatu.

W szkołach podstawowych w Alfredówce, Tarnowskiej Woli i w Rozalinie prace obejmowały malowanie ścian i lamperii, uzupełnianie płytek oraz naprawy parkietów. W Zespołach Szkół w Cyganach, Chmielowie i Jadachach prowadzone były prace konserwatorskie, wymiana lamp oświetleniowych na korytarzach, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy.

         W Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie prace przygotowawcze objęły malowanie sali średniaków w przedszkolu, malowanie czterech sal lekcyjnych i okien. Dokonano renowacji instalacji elektrycznej w budynku przedszkola. Podobnie w Gimnazjum Nr 1. Tam przeprowadzono kolejny etap wymiany instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych w ramach remontu stołówki szkolnej.

            Wykonane prace nie załatwiają oczywiście wszystkich potrzeb placówek oświatowych, ale znacznie przyczynią się do poprawy komfortu pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli.

           

 

Źródło: BOJS

 

RL/MM

Lista aktualności

Komentarze

*
*
*