Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Współpraca daje szansę – problemy bloku 110 na ul. Kościuszki w Nowej Dębie

04-09-2013

 We wtorkowe popołudnie odbyło się spotkanie władz miasta z mieszkańcami bloku przy ul. Kościuszki 110. Przyczyną organizacji tego spotkania było rozliczenie za ciepło w roku 2012. Okazało się, że koszty ciepła w tym bloku były najwyższe w mieście i dość znacznie odbiegały od kosztów w innym blokach na terenie miasta. O spotkanie to wnioskowali mieszkańcy na spotkaniu u burmistrza oraz w trakcie czerwcowej sesji.
W spotkaniu udział wzięli burmistrz Wiesław Ordon, kierownik Referatu Spraw Komunalnych i Społecznych Ewa Rozenbajgier, Marek Powrózek z tegoż referatu. PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie reprezentowali prezes Antoni Kapusta i Czesław Gurdak  - kierownik Zakładu Gospodarki Budynkami.
W pierwszej części spotkania prezes A. Kapusta przedstawił wyniki rozliczenia ciepła za rok 2012. Wynika z niego, że zaliczka pobierana za ciepło w minionym roku znacznie odbiegła od kosztów zużycia ciepła, stąd wynikły znaczne niedopłaty, które mieszkańcy muszą uzupełnić. Prezes przytoczył ogólne koszty, wynikające z drugiego już rozliczenia, które Spółka wykonała po interwencji mieszkańców u burmistrza.

Okazało się, że w pierwszym rozliczeniu nie uwzględniono części powierzchni bloku po dawnych pomieszczeniach OPS, co w drugim pozwoliło obniżyć opłaty. W tej części spotkania padło wiele pytań ze strony mieszkańców dotyczących rzetelności rozliczenia, a także uwagi na temat przyczyn „ucieczki” ciepła z bloku.
Wiele z tych pytań i uwag padło już na spotkaniu czerwcowym.  Burmistrz bardzo poważnie potraktował te uwagi i podjął kroki w celu pomocy mieszkańcom.
Dlatego w drugiej części spotkania M. Powrózek przedstawił zakres prac wykonanych i do wykonania, których celem jest ograniczenie zużycia ciepła w całym bloku. Do nich należy likwidacja części grzejników na korytarzach, klatkach i łazienkach wspólnych, wprawienie nowych okienek w piwnicach i wymiana drzwi wejściowych do tych piwnic na „ciepłe”. W piwnicy zaizolowano już rury c.o. Planowany jest montaż zaworów grzejnikowych, by mieszkańcy mogli także regulować pobór ciepła.
Burmistrz zapowiedział także montaż systemu monitoringu, który miałby rejestrować niepożądane zachowania mieszkańców, sąsiadów czy przychodzącej tu młodzieży (na których to zwracali uwagę mieszkańcy bloku). Może on pomóc w wyeliminowaniu zabaw systemem ppoż, które powodują niepotrzebne otwieranie drzwi i okien oddymiających, co jest przyczyną znacznych strat ciepła.
Burmistrz zaapelował, aby mieszkańcy przyłączyli się do tych działań. Tylko współpraca władz miasta
i mieszkańców w celu przeciwdziałania praktykom nieodpowiedniego zachowania się osób w tym bloku, powodujących straty w cieple, ciepłej wodzie czy energii elektrycznej, może przynieść oczekiwane efekty. W odpowiedzi lokatorzy zwracali uwagę, że nie jest łatwo dyskutować z częścią lokatorów w sprawie ich nieodpowiednich zachowań. W tym temacie dyskusja zeszła na angażowanie się policji i straży miejskiej w ich prośby. Burmistrz podał swój numer telefonu służbowego, do bieżącego informowania w przypadku nieodpowiedniego działania służb lub zachowań mieszkańców.
W dalszej części spotkania rozgorzała dyskusja nad kolejnymi tematami, które mają poprawiać warunki zamieszkania w tym bloku. Jeden z mieszkańców zawnioskował o wymianę okien, na co burmistrz odpowiedział, że takie prace zostaną w tym roku w zasobach gminy przeprowadzone. Obowiązuje tu zasada 50:50 (połowę kosztów pokrywa gmina i połowę lokator) przy cenie wymiany okna oraz brak zaległości w opłatach. Takie warunki, będą regulować tegoroczną listę wymiany okien.
Kolejny mieszkaniec wniósł o termomodernizację bloku przy Kościuszki 110, co znacząco ograniczyłoby zużycie ciepła. W odpowiedzi burmistrz poinformował, że byłoby o wiele łatwiej w realizacji takich inwestycji, gdyby mieszkańcy tego bloku nie mieli tak ogromnych zaległości – kilkaset tysięcy złotych wobec PGKiM i gminy. Dlatego na razie tego zadania gmina nie będzie realizować.
Kolejny z mieszkańców zwrócił uwagę na stan dachu i zmianę usytuowania komina wychodzącego
z kuchni ŚDS. Te sprawy zostaną rozeznane i w miarę możliwości podjęte. Mieszkanka zwróciła się także o montaż podliczników energii elektrycznej we wszystkich lokalach oraz usprawnienie rozliczenia wody dla użytkowników łazienek wspólnych. Te propozycje będą w przyszłości rozważone.
Na zakończenie spotkania burmistrz przypomniał, że sprawa zmniejszenia zużycia ciepła to wspólny interes gminy i mieszkańców. Jeszcze raz zachęcił ich do wsparcia wysiłków gminy w tym zakresie,
w ich własnym interesie.

 

UMiG/GKS
 

Lista aktualności