Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

„Nowa Dęba wojskiem stoi – w Nowej Dębie wojsko stoi” – 54. sesja Rady Miejskiej

24-05-2022

Tematem 54. sesji Rady Miejskiej był rozwój mieszkalnictwa wielorodzinnego w Nowej Dębie ukierunkowany na potrzeby struktur wojskowych. W obradach między innymi wzięli udział zaproszeni: wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec. W trakcie sesji poruszonych zostało wiele zagadnień związanych z perspektywami rozwoju Nowej Dęby.

 

W poniedziałek, 23 maja w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie odbyła się 54. sesja Rady Miejskiej, której tematem był rozwój mieszkalnictwa wielorodzinnego w Nowej Dębie ukierunkowany na potrzeby struktur wojskowych. Kwestia ta bezpośrednio związana jest z decyzją Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu na wschodzie Polski 18. Dywizji Zmechanizowanej, a w jej strukturach 18. Pułku Artylerii. Swoją obecnością na sesji zaszczycili również:, zastępca prezesa Agencji Mienia Wojskowego Piotr Jastrzębski, zastępca dyrektora oddziału w Lublinie Michał Jaskot, Rafał Sobolewski z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,  przedstawiciele Zakładów Metalowych DEZAMET S.A.: prezes Jerzy Deruś, oraz członkowie zarządu Krzysztof Zuba i Arkadiusz Duma.

 

Po otwarciu sesji, powitaniu przybyłych gości i przedstawieniu porządku obrad przez przewodniczącego Rady Miejskiej Damiana Diektiarenkę, głos zabrał burmistrz Wiesław Ordon, który w swojej prezentacji przypomniał o znaczeniu i istocie tematu poruszonego na obradach. W trakcie wystąpienia, przedstawiona została historia naszego miasta i wskazane zostały czynniki świadczące o jego fundamentalnym powiązaniu ze strukturami wojskowymi. Wystąpienie zawierało także informacje o szansach i wyzwaniach stojących przed lokalnym samorządem w związku z utworzeniem 18. Pułku Artylerii. Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił działania prowadzone przez gminę dla zapewnienia jak najlepszych warunków infrastrukturalnych przy nowodębskim poligonie. Wśród szans wymienione zostały m. in. perspektywy na rozwój demograficzny miasta, a co za tym idzie wzrost popytu na usługi i inne możliwości rozwoju gospodarczego.

 

Wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa zabierając głos, podziękował za współpracę Gminy Nowa Dęba i jej mieszkańców z Wojskiem Polskim. Sekretarz stanu położył nacisk na położenie geograficzne Polski, obecną sytuację geopolityczną, a co za tym idzie wymogi stojące przed Rzeczpospolitą, związane z  utrzymaniem sił zbrojnych o określonej liczebności i wyposażeniu. Wiceminister Ociepa przypomniał o podstawowej roli bezpieczeństwa dla naszego życia, które nie może być wyłącznie luksusem, a także wyraził zadowolenie z consensu politycznego i społecznego wokół obecności Wojska Polskiego na terenie Nowej Dęby. Sekretarz stanu zapewniał o realizacji przyszłej rozbudowy infrastruktury mieszkaniowej, tak żeby nasze miasto stało się dla wojskowych nie tylko miejscem służby, ale również domem.

 

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł w swoim wystąpieniu przypomniał o ogromie pracy i poświęcenia, jakie mieszkańcy Nowej Dęby okazali przy budowie poligonu, zakładów metalowych, czy też osiedli mieszkaniowych. Sekretarz stanu wskazał, że wkrótce przeprowadzone inwestycje będą takim samym impulsem do rozwoju miasta, jak miało to miejsce w przeszłości. Swoje wystąpienie wiceminister Warchoł zakończył puentą, że to będzie kolejny impuls rozwojowy dla Nowej Dęby. Wydaje się, że w świetle informacji przedstawionych na sesji Rady Miejskiej, taka rzeczywistość rysuje się dla naszego miasta.

 

Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla historii Nowej Dęby, ale również dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego. Parlamentarzysta poinformował także o przyszłych korzyściach płynących z rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej oraz kolejowej. Poseł poinformował również przybyłych wiceministrów, że liczy na uwzględnienie w Polskim Ładzie środków na rozwój obiektów sportowych, które docelowo służyłyby zarówno wojsku, jak i mieszkańcom Nowej Dęby.

 

MR/PG

 

Lista aktualności