Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Informacje i ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne

14-05-2014

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:1
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień zagrożenia: 3
Ważność: od godz. 20:00 dnia 14.05.2014 do godz. 20:00 dnia 16.05.2014
Obszar: Województwo podkarpackie
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w okresie obowiązywania ostrzeżenia, w zlewniach: Wisłoki, Wisłoka, Sanu oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a w dalszej kolejności stanów alarmowych. Na Wiśle prognozowany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: W sytuacji wystąpienia istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Lista aktualności