Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Informacje i ostrzeżenia

Informacja o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na terenie województwa

04-04-2013

Informacja o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na terenie województwa

W ciągu minionej doby na rzekach województwa podkarpackiego tj. Wiśle poniżej Krakowa, a także w zlewni Ropy, Wisłoki, Wisłoka i Sanu obserwowano wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich oraz wysokich (lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych), spowodowane opadami deszczu i spływem topniejącej pokrywy śnieżnej. Największy przyrost zanotowano na Wisłoku w Krośnie - 90 cm, Stobnicy w Godowej - 68 cm, Mleczce w Gorliczynie - 50 cm.

Aktualnie stan ostrzegawczy przekroczony jest na:

 

rzeka

wodowskaz

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan aktualny [cm]

Szkło

Charytany

330

470

429

Lubaczówka

Zapałów

250

350

340

Tanew

Osuchy

320

400

388

Mleczka

Goliczyna

360

480

409

San

Radomyśl

460

620

483

San

Leżachów

460

660

464

Wysznia

Nienowice

340

460

350

Na terenie powiatu lubaczowskiego, jarosławskiego, przemyskiego w wyniku spływu wód roztopowych z terenu Ukrainy występują podtopienia w zlewni rzek Wisznia, Szkło i Lubaczówka na terenach niżej położonych w dolinach tych rzek. W gminie Laszki (powiat jarosławski) od dnia wczorajszego od godz. 15:00 obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Od godz 14.00 dnia 4.04.2013r na terenie miasta Przeworsk oraz gmin Przeworsk i Zarzecze obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe.

Rezerwa powodziowa na zbiornikach retencyjnych:

 

Zawartość wody w śniegu

Planowana rezerwa powodziowa
[mln m3]

Aktualna rezerwa na zbiorniku

[mln m3]

Zawartość wody w śniegu powyżej zbiornika
[mln m3]

w zlewni Ropy po KLIMKÓWKĘ

8,00

22,66

17,6

w zlewni Wisłoka po BESKO

4,43

4,48

7,6

w zlewni Sanu po SOLINĘ

50,00

60,24

98,0

 

 

 

 

 

 

W ciągu kolejnej doby, w związku ze spływem wód roztopowych, na Sanie spodziewany jest wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych poniżej Jarosławia. W zlewni Wisłoki, Wisłoka, na dopływach Sanu prognozowany jest wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich, przy utrzymujących się stanach ostrzegawczych. Lokalnie stany ostrzegawcze mogą zostać przekroczone w kolejnych profilach. Sytuacja hydrologiczna na terenie województwa jest dynamiczna, wymaga systematycznego monitorowania i śledzenia prognoz i ostrzeżeń, zwłaszcza że wg informacji otrzymanych ze strony ukraińskiej na rzekach w pobliżu granicy notowane są przekroczenia stanów alarmowych.

Lista aktualności