Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Informacje i ostrzeżenia

Informacja o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na terenie województwa

06-04-2013

Informacja o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na terenie województwa

Na terenie województwa podkarpackiego w wyniku spływu wód roztopowych obserwuje się wzrost stanów wód w rzekach i potokach. Przekroczenia stanów ostrzegawczych zanotowano na rz. San i jej prawobrzeżnych dopływach (Wisznia, Szkło, Lubaczówka, Tanew) oraz na Wisłoku na wodowskazie w Tryńczy. W dalszym ciągu obserwowany jest wzrost poziomu wody spowodowany spływem wód roztopowych z terenu Ukrainy. Występują podtopienia na terenach niżej położonych, w dolinach tych rzek oraz lokalne podtopienia spowodowane utrudnieniem odpływu wód roztopowych z rowów melioracyjnych w gminie Zaleszany pow. Stalowa Wola oraz w powiecie lubaczowskim
w Gminie Cieszanów.

Pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszono w gminie Laszki w powiecie jarosławskim, w gminie Kuryłówka w powiecie leżajskim oraz w gminach Nisko, Rudnik nad Sanem, Krzeszów i Ulanów w powiecie niżańskim, miasta Stalowa Wola gmin: Pysznica, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem w powiecie Stalowowolskim.

W miejscowości Krzeszów (powiat leżajski) powstało osuwisko, z zagrożonego 1jednego budynku mieszkalnego ewakuowano rodzinę, zamknięto dla ruch drogę gminną’ jest 1 dom mieszkalny.

 

Aktualnie stan ostrzegawczy przekroczony jest na:

rzeka

wodowskaz

Stan aktualny

[cm]

Przyrost [cm]

 

Tendencja

 

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy

[cm]

Wisła

Zawichot

525

+45

rosnąca

480

620

San

Leżachów

506

+46

spadkowa

460

660

San

Rzuchów

592

+22

spadkowa

570

750

San

Nisko

440

+70

rosnąca

370

500

Wisłok

Tryńcza

549

+9

spadkowa

540

720

Wisznia

Nienowice

397

+53

rosnąca

340

460

Szkło

Charytany

480

+10

spadkowa

330

470

Lubaczówka

Zapałów

357

+7

rosnąca

250

350

Tanew

Osuchy

397

+77

rosnąca

320

400

Mleczka

Gorliczyna

403

+43

rosnąca

360

480

Trzebośnica

Sarzyna

287

+27

rosnąca

260

320

 

W ciągu kolejnej doby, w związku ze spływem wód roztopowych, na Sanie i jego dopływach poniżej Jarosławia spodziewany jest wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, na rzece Szkło w Charytanach oraz rzece Tanwii w Osuchach możliwe jest osiągnięcie stanów alarmowych. Na pozostałych rzekach województwa prognozowana jest na ogół stabilizacja bądź tendencja spadkowa poziomu wody.

Niemniej jednak w związku ze spływem wód roztopowych i występowaniem lokalnych opadów deszczu sytuacja hydrologiczna jest dynamiczna, wymaga systematycznego monitorowania i śledzenia prognoz.

Lista aktualności