Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Informacje i ostrzeżenia

Informacja o sytuacji hydrologiczno- meteorologicznej na terenie województwa

07-04-2013

   Informacja o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na terenie województwa

Na terenie województwa podkarpackiego na większości wodowskazów na rzekach obserwuje się nieznaczne wahania stanów wód. Przekroczenia stanów ostrzegawczych zanotowano na rz. San i jej prawobrzeżnych dopływach (Wisznia, Szkło, Lubaczówka, Tanew) oraz na Wisłoku na wodowskazie w Tryńczy. Występują podtopienia na terenach niżej położonych, w dolinach tych rzek oraz lokalne podtopienia spowodowane utrudnieniem odpływu wód roztopowych z rowów melioracyjnych w gminie Zaleszany pow. Stalowa Wola oraz w powiecie lubaczowskim w Gminie Cieszanów.

Pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszono w gminie Laszki w powiecie jarosławskim, w gminie Kuryłówka w powiecie leżajskim oraz w gminach Nisko, Rudnik nad Sanem, Krzeszów i Ulanów w powiecie niżańskim, m. Stalowa Wola i gminach powiatu stalowowolskiego: Pysznica, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem.

W miejscowości Krzeszów (powiat leżajski) powstało osuwisko, z zagrożonego budynku mieszkalnego ewakuowano rodzinę. Zamknięto dla ruchu drogę gminną.

 

Aktualnie (na godz. 19.00) stan ostrzegawczy/alarmowy przekroczony jest na:

Rzeka

Wodowskaz

 

Stan aktualny[cm]

Zmiana stanu [cm]
za 3 h

 

Tendencja

 

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Wisła

Zawichost

536

+1

rosnąca

480

620

San

Leżachów

501

-12

malejąca

460

660

San

Rzuchów

583

-8

malejaca

570

750

San

Nisko

430

-1

bez zmian

370

500

Wisznia

Nienowice

395

-4

malejaca

340

460

Szkło

Charytany

449

-5

malejąca

330

470

Lubaczówka

Zapałów

372

-1

bez zmian

250

350

Tanew

Osuchy

403

+3

bez zmian

320

400

Bukowa

Ruda Jastkowska

160

-9

malejaca

160

240

Trzebośnica

Sarzyna

276

-4

malejąca

260

320

 

W ciągu kolejnej doby, na Sanie i jego dopływach poniżej Jarosławia spodziewana jest stabilizacja bądź powolny spadek poziomu wody. W związku ze spływem wód roztopowych i występowaniem lokalnych opadów śniegu i deszczu ze śniegiem sytuacja hydrologiczna wymaga systematycznego monitorowania i śledzenia prognoz.

Lista aktualności